Cs:Key:wikidata

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wikidata
Wikidata-logo-en.svg
Popis
Identifikátor položky Wikidata o daném prvku. Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Webová stránka
www.wikidata.org
Vzor URL
https://www.wikidata.org/entity/$1
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Identifikátor položky Wikidata o daném prvku (například Q9141 reprezentuje way Tádž Mahal).

Viz: Proposed features/Wikidata(en).

Kde mohu najít identifikátor Wikidata?

Odkaz na Wikidata na Wikipedii

Hledejte na domovské stránce Wikidata: www.wikidata.org nebo následujte odkaz z Wikipedie (viz obrázek)

Získejte identifikátor z URL Wikidata: http://www.wikidata.org/wiki/Q9141

Zobrazení

Hodnoty Wikidata jsou nyní zobrazovány a odkazovány ze stránek OSM. Viz například: way 15239807

Viz také

Nástroje

Wikidata#Tools(en)