Cs:Key:wikipedia

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wikipedia
Wikipedia-logo-v2-en.svg
Popis
Poskytuje odkaz článku na Wikipedii, který pojednává o daném prvku mapy. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: anotace
Vzor URL
https://wikipedia.org/wiki/$1
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Použijte wikipedia=jazyk:název stránky, abyste poskytli odkaz článku na Wikipedii, který pojednává o daném prvku mapy.

Použití odkazu na Wikipedii

Odkaz na Wikipedii lze přiřadit k jakémukoliv objektu OSM. Je vhodné, pokud:

  • poskytnete pouze, za běžných okolností, odkaz na jeden článek Wikipedie, kterým by měl být článek v hlavním jazyce subjektu.
  • přidáte prefix jazyka, 'en:St Paul's Cathedral', (en: je v tomto případě pro angličtinu) spíše než předpokládat nějaký konkrétní jazyk hodnotou 'St Paul's Cathedral'.
  • použijete normálně citelnou verzi názvu článku. Například 'en:St Paul's Cathedral' spíše než verzi s podtržítky nebo znaky zakódovanými v HTML, jak se zobrazí v URL článku ('St_Paul%27s_Cathedral')
  • poskytnete pouze odkazy na články, které jsou 'o daném prvku'. Odkaz z katedrály Sv. Pavla v Londýně na článek o této katedrále je v pořádku. Odkaz z autobusového depa na společnost, která jej provozuje v pořádku není (viz sekci níže).
  • poskytnete u velmi velkých prvků, které se skládají z mnoha jednotlivých cest (jako jsou dlouhé železnice nebo řeky), odkaz z relace, která zahrnuje celý prvek, spíše než přidávat odkaz na každou z jednotlivých cest.
  • se vyhnete celým URL jako je 'http://en.wikipedia.org/wiki/St_Paul%27s_Cathedral'.
  • se vyhnete přesměrováním, například uvedete odkaz na de:Frashër a nikoliv na de:Frasher (což je přesměrování).

Příklady

Následující příklady ukazují použití odkazu na Wikipedii; vytváří se jimi odkaz na Wikipedii v odpovídajícím jazyce:

Sekundární jazyky

Téměř ve všech případech dostačuje pouze jeden odkaz, jak je popsáno výše. Uživatelé dat mohou přistupovat k článkům v jiném jazyce, jsou-li dostupné, za použití mezijazykových odkazů. Pokud mezijazykový odkaz schází, tak by se to mělo opravit spíše na Wikipedii.

Jeden příklad, kdy je vhodné přidat další explicitní odkaz v jiném jazyce je tam, kde je subjekt obsažen v článku o širším tématu v sekundárním jazyce. Například wikipedia:en=List of museums in Paris kde anglický článek poskytuje nejvíce informací o konkrétním muzeu ve Francii nebo wikipedia:fr=Monuments et sites de Paris, což může být nejlepší článek ve francouzštině o konkrétním kostele v Londýně. Jiným příkladem je, pokud strukturu subjektů ve článku nelze namapovat 1:1 mezijazykovými odkazy (nebo může být několik článků o stejném objektu). Za těchto okolností použijte pro sekundární jazyk formát wikipedia:lang=page title.

Sekundární odkazy na Wikipedii

Sekundární vlastnosti nějakého prvku můžete značit tak, že před název vlastnosti dáte klíč "wikipedia" následovaný dvojtečkou (:). Hodnota takového klíče je pak stejná jako u normálního klíče wikipedia=*, ale odkazuje na vhodnou stránku Wikipedie.

Například operator:wikipedia=en:McDonald's na restauraci McDonald (ovšem nezapomeňte přidat i značku operator=McDonald's, protože první značka nenahrazuje druhou).

Jiné možné alternativy jsou třeba architect:wikipedia=* (u budovy), artist:wikipedia=* (u veřejného uměleckého díla), subject:wikipedia=* (pro pomníky, plakety, sochy, atd.) a name:wikipedia=* (pro nalinkování člověka, nebo osoby, ke které se vztahuje název prvku, např. Václav Havel u Letiště Václava Havla).

Pro seznam sekundárních vlastností, které se takto značí se podívejte na taginfo.


V minulosti se název vlastnosti dával až za klíč (např. wikipedia:operator=*), ale toto bylo zavrženo, protože se vytváří konflikt se způsobem, jakým jsou odkazovány sekundární jazyky.

Viz také