Cs:Tag:megalith_type=dolmen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = dolmen
Le dolmen de la Frébouchère.JPG
Popis
Dolmen - jednokomorová megalitická hrobka Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

 Dolmen je typ jednokomorové megalitické hrobky, obvykle sestávající ze dvou či více vertikálních stél nesoucích velkou plochou horizontální stélu, i když existují i složitější varianty.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.
  • moved=yes - pokud byl megalit přemístěn ze své původní polohy. [1](de)

Viz také