Cs:Tag:megalith_type=menhir

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = menhir
Kerloas menhir.JPG
Popis
Menhir - velký svisle stojící kámen Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

 Menhir je velký svisle stojící kámen.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na správné místo.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.
  • moved=yes - pokud byl megalit přemístěn ze své původní polohy. [1](de)

Viz také