Cs:Tag:megalith_type=alignment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = alignment
Alignement Lagatjar.jpg
Popis
Megalitická kamenná řada Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

 Megalitické kamenné řady(en) jsou lineární uspořádání vzpřímených paralelních megalitických stojících kamenů (menhirů) postavených v rozesupech okolo společné osy, či několika os, obvykle pocházející z staršího neolitu, nebo doby bronzové. Řady mohou být jednotlivě, nebo seskupené a tři nebo více kamenů může tvořit řadu.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.
  • moved=yes - pokud byl megalit přemístěn ze své původní polohy. [1](de)

Viz také