Pl:Tag:megalith_type=alignment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = alignment
(rodzaj megalitu= ustawienie w szeregu)
Alignement Lagatjar.jpg
Opis
Magalit jako rząd kamieni. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

megalith_type=alignment - służy do oznaczenia położenia magalitu w formie rządu kamieni.

Opis obiektu

Stone row - (lub kamienne ustawienie), jest liniowym układem pionowych, równoległych megalitycznych stojących kamieni ustawionych w odstępach wzdłuż wspólnej osi lub szeregu osi, zwykle datowanych na późniejsze epoki neolitu lub brązu. Rzędy mogą być pojedyncze lub zgrupowane, a trzy lub więcej wyrównanych kamieni może stanowić kamienny rząd.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest megalit lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag megalith_type=alignment oraz:

Przydatne tagi

Zobacz też