Pl:Tag:megalith_type=alignment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = alignment
(rodzaj megalitu = ustawienie w szeregu)
Alignement Lagatjar.jpg
Opis
Megalit jako rząd kamieni. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

megalith_type=alignment - służy do oznaczenia położenia megalitu w formie rządu kamieni.

Opis obiektu

 Stone row - (lub kamienne ustawienie), jest liniowym układem pionowych, równoległych megalitycznych stojących kamieni ustawionych w odstępach wzdłuż wspólnej osi lub szeregu osi, zwykle datowanych na późniejsze epoki neolitu lub brązu. Rzędy mogą być pojedyncze lub zgrupowane, a trzy lub więcej wyrównanych kamieni może stanowić kamienny rząd.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest megalit lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag megalith_type=alignment oraz:

Przydatne tagi

Zobacz też