Cs:Tag:megalith_type=well

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = well
Su tempiesu.jpg
Popis
Nuražská svatá studna Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

 Nuražská svatá studna(en) je typická podzemní stavba na Sardinii, postavená v době bronzové pro uctívání vod. Jsou roztroušené po ostrově, mezi hroby gigantů a chrámy a svědčí o hluboké religiozitě tehdejší nuražské populace.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.

Viz také

Nástroje