Cs:Key:castle_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg castle_type
Castle Liechtenstein.jpg
Popis
Rozlišení hrad / zámek / pevnost / ... Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 8
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Touto značkou se rozlišuje, zda objekt označený historic=castle je hrad, nebo zámek, nebo pevnost, ...

Diskuse

Pro německá slova Burg (hrad) a Schloss (zámek) neexistují přesné anglické výrazy (což platí i pro ostatní evropské jazyky), tady by měl pomoci popis a obrázek. Debatuje se o alternativních hodnotách. Zatím pro ně neexistuje žádná stránka s návrhem a tedy se o nich nehlasovalo a ani nebylo dosaženo shody. Hlavním bodem diskuse je, zda porušit zvyky OSM a použít přesné německé/místní názvy, či používat obecnější anglické značky.

Povšimněte si, že diskuse probíhá hodně v němčině. Užitečné informace (nebo ale také neužitečné rozpory) můžete najít na stránce historic=castle(de), ze které je převzata většina následujícího textu.

Použití


Hodnoty značky castle_type=*

Tyto značky jsou vykreslovány německou mapou OSMC_Reitkarte(en) a mapou Historymap(en)
Značení objektů by se mělo zakládat na současném stavu objektu.

Klíč Hodnota Popis Vykreslování Vykreslování zříceniny Ilustrace
castle_type defensive  Hrad - opevněné, dobře hájitelné sídlo Castle defensive.png
Burg.png
Ruin defensive.png
Burg-r.png
Rabeneck
castle_type palace  Palác - reprezentační městské obydlí, zejména panovníků, hlav států, nebo vysokých hodnostářů, jako jsou biskupové či arcibiskupové
Palast.png
Palast-r.png
Schloss Charlottenburg
castle_type stately  Zámek - reprezentativní umělecky zdobené sídlo šlechty, někdy přestavěné z původního hradu Castle stately.png
Schloß.png
Ruin stately.png
Schloss-r.png
Schloss Oranienbaum
castle_type manor  Kaštel - panské sídlo nižší šlechty, časté na Slovensku, v Česku se nevyskytuje Castle type manor.png
Manor.png
Manor ruins.png
Manor-r.png
Schloss Garzau
castle_type fortress  Pevnost - těžce opevněné sídlo, jehož hlavní využití bylo vojenské Castle fortress.png
Castle.png
Ruin fortress.png
Castle-r.png
Festung Marienberg
castle_type castrum  Castrum - římský vojenský tábor, ve kterém sídlila legie Castle roman.png Porta Praetoria (Nachbau)
castle_type shiro  Shiro(en) - japonský hrad. Když je "shiro" použito v názvu, obvykle se čte "jo", je-li spojeno s jiným slovem. Na obrázku je Himeji-jo - hrad Himeji.
Shiro.png
Shiro-r.png
Himeji Castle
castle_type kremlin  Kreml - rozsáhlý, opevněný střed ruského města
Castle.png
Castle-r.png
Weliki Nowgorod

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Značení tvrze

V Česku je zatím nevyřešený problém jak správně zakreslovat  tvrz.

Pokud by se značila pouze castle_type=defensive, pak ji není jak odlišit od hradu.

V Německu se používá alternativní značení, které ovšem není schválené, pomocí castle_type:de=*, podle kterého by analogicky šlo dovodit i značení castle_type:cs=tvrz. Toto značení ovšem v české komunitě nevzbudilo žádné nadšení, i když některé české hrady a zámky jsou již pomocí castle_type:de=* značeny.

Podle rady z Archeologického ústavu AV ČR by se měla tvrz nejlépe značit castle_type=fortified_manor, což je asi nejvíce v souladu se současnou praxí značení v OSM, která vyžaduje, aby značky byly pokud možno v britské angličtině.