Cs:Tag:castle_type=stately

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg castle_type = stately
130-OranienbaumAnsichtGartenParterre-2796.jpg
Popis
Zámek Edit or translate this description.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

 Zámek - reprezentativní umělecky zdobené sídlo šlechty, někdy přestavěné z původního hradu.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Přidejte značky historic=castle a castle_type=stately.

Vhodné kombinace

Podobné značky