Cs:Tag:historic=castle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = castle
Dscf0226 600.jpg
Popis
Značka pro hrady, zámky, paláce, pevnosti, kaštely, kremly a další. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Castle-14.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značka historic=castle se v OpenStreetMap používá pro různé druhy staveb, z nichž většina jsou opevněná sídla šlechty. Značka momentálně zahrnuje také neopevněná sídla jako jsou zámky či paláce a také pevnosti, což nebyly vždy sídla šlechty. Podívejte se na klíč castle_type=*, kde jsou popsány časté pod-typy této značky.

Definice

Obytné a často opevněné budovy často ze středověku. Tyto zahrnují:

 •  Hrady - opevněná sídla šlechty. Většina z nich byla postavena ve středověku v Evropě, na Středním Východě a Japonsku.
 • Pevnosti: Těžce opevněné stavby s důrazem na vojenské využití, které nebyly vždy sídlem šlechty. Starší než historic=fort.
 •  Paláce - velkolepé stavby, zejména královská sídla nebo rezidence hlav států či jiných vysokých hodnostářů, jako třeba biskupů či arcibiskupů.
 •  Zámky a  kaštely - neopevněná sídla šlechty
 •  Kremly - velké opevněné centrální komplexy ruských měst
 • Římská  castra

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed hradu, nebo zakreslete plochu plocha jeho půdorysu. Označte značkou historic=castle. Plocha by měla zahrnovat všechny stále existující prvky, jako třeba  příkopy. Park, který je součástí hradu byste asi neměli zahrnovat, zahrady potřebují ještě prodiskutovat.

Podrobné instrukce k mapování:

 1. Je-li zde několik budov a/nebo další prvky (třeba příkopy): zakreslete půdorys a na něj dejte značku.
 2. Pokud je zde jen jedna budova…
  1. mapovaná jako prostá plocha plocha: přidejte značku na budovu.
  2. mapovaná jako multipolygon s jednou vnější a jednou či více vnitřními cestami: přidejte značku na vnější cestu.
  3. mapovaná jako multipolygon s několika vnějšími a vnitřními cestami: ověřte, zda nelze multipolygon zjednodušit, pokud ne, vytvořte další multipolygon, ve kterém budou pouze vnější cesty a značku přidejte na něj.

Budovy a trosky ("kamení") uvnitř hradu je třeba mapovat vhodnými značkami, např.

Relace Site

Relace Site(en) (type=site+historic=castle) umožňuje podrobnější značení historických částí hradu. Vždy by se měly používat jako doplněk k mapování uzlem/plochou popsanému výše. Diskutovat o spojení mezi relací a bodem/plochou by se mělo, až to bude potřebné z technického hlediska.

Vhodné kombinace

 • name=* - název, např. Orlík.
 • castle_type=* - typ hradu/zámku/paláce/pevnosti
 • wikidata=* - identifikátor wikidat
 • wikipedia=název článku - alternativa ke značce wikidata=*. Pro většinu hradů a zámků ve Střední Evropě existuje článek na Wikipedii. Měli byste uvést jeden z dostupných jazyků, např.
česky : wikipedia=cs:Orlík (zámek)

nebo

německy: wikipedia=de:Burg Orlík nad Vltavou
 • ruins=yes - tuto značku nastavte, pokud je hrad/zámek zřícenina, což znamená, že stojí pouze zbytek stavby bez střechy, nebo alespoň nějaké zdi (pak již nepoužívejte značku historic=ruins).
 • man_made=tower + tower:type=defensive - pro hradní věže

Podobné značky

 • Použijte značku historic=fort pro stavby, jejichž primárním účelem je obrana.
 • Hrady/zámky, které již kompletně zanikly, nebo ze kterých je v krajině vidět již jen málo (náspy, příkopy, kameny) použijte značku historic=archaeological_site a
  site_type=fortification. Stejnou značku použijte pro pravěké a raně středověké hradby a valy.
 • Viz historic=* pro zakreslování jiných historických věcí.

Vykreslování

Navrhované ikonky najdete na stránce castle_type=*.

Viz také

Talk-de Roman Grabolle 11. září 2008 14:56