Pl:Tag:historic=castle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = castle
(historyczny = zamek)
Castillo de Montuenga, Montuenga de Soria, Soria, España, 2017-05-23, DD 04.jpg
Opis
Stosowany do różnego rodzaju zamków, pałaców, twierdz, dworów, rezydencji, kremlów i innych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Castle-14.svg
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

historic=castle - stosowany w OpenStreetMap dla różnego rodzaju struktur, z których większość została pierwotnie zbudowana jako ufortyfikowane rezydencje magnata lub szlachcica.

Zakres tagu obejmuje obecnie również rezydencje bez fortyfikacji, takie jak pałace; a także twierdze, które nie zawsze były rezydencją dla szlachty.
Spójrz na klucz castle_type=* dla typowych podtypów tego tagu.

Definicja

Budynki mieszkalne i często obronne, często z czasów średniowiecza. Obejmują one:

 •  Zamek: Ufortyfikowana rezydencja magnata lub szlachcica. Większość z nich została zbudowana w średniowieczu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Japonii.
 •  Twierdza: Mocno ufortyfikowane budowle z naciskiem na cele wojskowe, które nie zawsze były rezydencją szlachty. Ogólnie ten tag jest starszy niż historic=fort.
 •  Pałac: Wspaniała rezydencja, zwłaszcza rezydencja królewska lub siedziba głowy państwa czy innego wysokiego dostojnika, takiego jak biskup lub arcybiskup.
 • [W] Reprezentacyjne domy ([W] Châteaux) i  Manoir: Nieufortyfikowane rezydencje magnackie lub szlacheckie.
 •  Kreml: Główne ufortyfikowane centralne kompleksy znalezione w historycznych rosyjskich miastach.
 • Rzymskie  castra.

Mapowanie

Umieszczamy węzeł węzeł w punkcie środkowym lub rysujemy obszar obszar pokrywający kontur (na ilustracji czerwona przerywana linia) i oznaczamy tagiem historic=castle + name=*.
Obrys powinien zawierać wszystkie wciąż istniejące funkcje, na przykład  fosę. Park na terenie posiadłości prawdopodobnie nie powinien być uwzględniony, obszary ogrodów wymagają dyskusji.

Szczegółowe instrukcje mapowania

ShapeHanfelden.svg

 1. Jeśli jest kilka budynków lub dodatkowych obiektów (takich jak fosa): dodajemy kontur i ten tag.
 2. Jeśli jest tylko jeden budynek…
  1. mapowany jako prosty obszar obszar: dodajemy ten tag do budynku.
  2. mapowany jako wielokąt z jednym zewnętrznym i wewnętrznym obrysem/obrysami: dodajemy ten tag do zewnętrznego obrysu.
  3. mapowany jako wielokąt z kilkoma zewnętrznymi i wewnętrznymi obrysami: sprawdzamy, czy wielokąt można uprościć, jeśli nie, tworzymy kolejny wielokąt, używając ponownie tylko zewnętrznych i dodajemy tam ten tag.

Budynki i rzeczywiste ruiny ("kamienie") wewnątrz zamku muszą być zmapowane z własnymi znacznikami za pomocą m.in.

Relacje terenu

Relacje terenu (type=site+historic=castle) pozwalają na bardziej szczegółowe oznakowanie historycznych fragmentów zamku. Powinny być zawsze używane jako uzupełnienie opisanego powyżej mapowania punktów/obszarów.
Dyskusja na temat powiązania relacji z węzłem/obszarem powinna być przeprowadzona, gdy zajdzie konieczność techniczna.

Tagi opcjonalne

 • name=* - na przykład nazwa obiektu Wawel.
 • castle_type=* - klasyfikacja zamku.
 • building:condition=* - dla skali stanu budynku (konserwacji).
 • heritage=* - dziedzictwo.
 • ruins=yes - stosujemy ten tag, gdy zamek jest ruiną, to znaczy, jeśli istnieją tylko pozostałości budynków bez dachu lub przynajmniej niektóre mury. (nie używamy już więcej tagu historic=ruins).
 • historic:period=* - okres historyczny, w którym powstał zamek.
 • man_made=tower & tower:type=defensive - dla wieży obronnej.
 • wikidata=* -  Wikidane
 • wikipedia=* - alternatywa dla tagu wikidata=*. Dla większości zamków w Europie Środkowej istnieje artykuł w Wikipedii. Należy oznaczyć artykuły linkujące do jednego z różnych dostępnych języków, np.
Polski: wikipedia=pl:Wawel
lub
English : wikipedia=en:Wawel

Podobne tagi

 • historic=fort - dla konstrukcji z funkcją obronną jako podstawową.
 • historic=archaeological_site + site_type=fortification - dla niektórych zamków, które całkowicie zniknęły lub z których istnieją tylko mało widoczne pozostałości, takie jak wały, fosy lub niektóre pozostałości kamienne. Również dla prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych murów obronnych.
 • Zobacz Key:historic dla innych historycznych obiektów.

Rendering

Proponowane ikony są na stronie castle_type=*.

Zobacz także

Talk-de Roman Grabolle Thu, 11 Sep 2008 14:56