Pl:Key:building:condition

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:condition
(budynek:kondycja)
Burned residential apartment building in Lysychansk, July 28, 2014.jpg
Opis
Stan techniczny i estetyczny budynku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

building:condition=* - opisuje stan techniczny i estetyczny budynku.

Ten tag został stworzony z myślą o zamkach, jednak nie ma przeszkód, aby był stosowany również wobec innych budynków. Ten atrybut jest w użyciu, pomimo braku śladów dyskusji na temat jego wprowadzeniem. Zobacz dyskusję Talk:Key:building:condition(en)

Rodzaj Opis
building:condition=preserved Budynek jest w dobrej kondycji. Zachowany w stanie nie zmienionym.
building:condition=renovated Budynek był zrujnowany, ale został  odrestaurowany.
building:condition=reconstructed Budynek uległ doszczętnemu zniszczeniu, ale został  zrekonstruowany w starym stylu.
building:condition=partly_ruinous Budynek jest częściowo w stanie ruiny.
building:condition=mainly_ruinous Budynek jest w większości w stanie ruiny.
building:condition=completely_ruinous Budynek jest całkowicie w stanie ruiny.
building:condition=recognizable_remains Widoczne są tylko fragmenty pozostałości budynku.
building:condition=ruinous Budynek jest kompletnie w stanie ruiny (w nieznanym stopniu). Odpowiednikiem takiego stanu jest ruins=yes.
building:condition=good To są najliczniejsze wartości. Niemal wszystkie pochodzą z importu budynków miasta  Dhaka. W OSM brakuje niestety charakterystyki tych wartości.
building:condition=average
building:condition=poor

Zobacz