Pl:Key:building:condition

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:condition
(budynek:kondycja)
Burned residential apartment building in Lysychansk, July 28, 2014.jpg
Opis
Stan techniczny i estetyczny budynku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

building:condition=* - opisuje stan techniczny i estetyczny budynku.

Ten tag został stworzony z myślą o zamkach, jednak nie ma przeszkód, aby był stosowany również wobec innych budynków. Ten atrybut jest w użyciu, pomimo braku śladów dyskusji na temat jego wprowadzeniem. Zobacz dyskusję Talk:Key:building:condition(en)

Rodzaj Opis
building:condition=preserved Budynek jest w dobrej kondycji. Zachowany w stanie nie zmienionym.
building:condition=renovated Budynek był zrujnowany, ale został  odrestaurowany.
building:condition=reconstructed Budynek uległ doszczętnemu zniszczeniu, ale został  zrekonstruowany w starym stylu.
building:condition=partly_ruinous Budynek jest częściowo w stanie ruiny.
building:condition=mainly_ruinous Budynek jest w większości w stanie ruiny.
building:condition=completely_ruinous Budynek jest całkowicie w stanie ruiny.
building:condition=recognizable_remains Widoczne są tylko fragmenty pozostałości budynku.
building:condition=ruinous Budynek jest kompletnie w stanie ruiny (w nieznanym stopniu). Odpowiednikiem takiego stanu jest ruins=yes.
building:condition=good To są najliczniejsze wartości. Niemal wszystkie pochodzą z importu budynków miasta  Dhaka. W OSM brakuje niestety charakterystyki tych wartości.
building:condition=average
building:condition=poor

Zobacz