Pl:Key:site_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type
(rodzaj stanowiska)
Chaukundi1.JPG
Opis
Rodzaj stanowiska archeologicznego. Edit or translate this description.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 9
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

site_type=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju stanowiska archeologicznego.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag site_type=* oraz historic=archaeological_site.

Wartości

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.


Inne nieudokumentowane (sugerowane) wartości

Niezgodne wartości lub ewidentne aliasy lub literówki

Zobacz też