Pl:Key:site_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type
Commons-emblem-hand.svg
Opis
Użycie tego tagu jest odradzane, zamiast tego należy użyć archaeological_site=*. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 14
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: dezaprobowanyPage for proposal

exclamation mark

Ten sposób tagowania został oznaczony jako dezaprobowany. Zalecany zamiennik to: archaeological_site=*.
Powód jest udokumentowany na stronie pl:Dezaprobowane znaczniki. Nadal można stosować ten tag, ponieważ w OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów.
Pod żadnym pozorem nie wolno automatycznie zmieniać dezaprobowanych znaczników na coś innego w bazie danych na dużą skalę, nie stosując się do automated edits code of conduct. Każda z tych zmian zostanie cofnięta.
Public-images-osm logo.svg site_type
(rodzaj stanowiska)
Chaukundi1.JPG
Opis
Rodzaj stanowiska archeologicznego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 14
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

site_type=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju stanowiska archeologicznego.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag site_type=* oraz historic=archaeological_site.

Wartości

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.


Inne nieudokumentowane (sugerowane) wartości

Niezgodne wartości lub ewidentne aliasy lub literówki

Zobacz też