Pl:Key:tomb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tomb
Stanisław Mikolajczyk Tomb Poznan.JPG
Opis
Rodzaj grobu lub grobowca. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 14
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

tomb=* – służy do oznaczenia rodzaju grobu lub grobowca. Używane jako uzupełnienie historic=tomb.

Wartości

Tag Znaczenie Zdjęcie
tomb=vault grobowiec rodzinny Perelachaise-p1000391.jpg
tomb=war_grave grób wojskowy Normandy American Cemetery 9830a.jpg
tomb=sarcophagus sarkofag Contantinople Christian sarcophagus circa 400.jpg
tomb=columbarium kolumbarium Oakland-columbarium-s.jpg
tomb=mausoleum mauzoleum Taj Mahal in March 2004.jpg
tomb=tumulus tumulus/kurhan Evessen Tumulus 2.jpg
tomb=rock-cut grobowiec skalny Matala caves.jpg
tomb=pyramid piramida Pyramids of Egypt1.jpg
tomb=tombstone (przestarzały) nagrobek. Nie używamy tego znacznika, ponieważ nagrobek nie jest rodzajem grobu. Grob2.jpg

Groby

Grób jednoosobowy

+ name=<nazwa grobu>

+ historic=tomb (obowiązkowy)

+ cemetery=grave – grób


+ material=<materiał nagrobka> – materiał z jakiego zrobiono nagrobek lub pomnik, np. stone/marble/terrazzo

+ wikipedia=* – artykuł w Wikipedii o grobie (jeśli istnieje)

+ image=* – link do zdjęcia grobu

+ sector:name=<nazwa sektora cmentarza>

+ sector:place=<nazwa miejsca w sektorze> (potocznie tak jak kolumna w tabeli)

+ sector:row=<nazwa rzędu w sektorze>

+ ref=<numer identyfikacyjny>

Aby dodać informacje dotyczącej osoby pogrzebanej, używamy "relacji" typu person.
Więcej szczegółów na ten temat w: Relation:person

Groby wieloosobowe

W przypadku, gdy jest to grób więcej, niż jednej osoby kolejne wartości oddzielamy średnikiem. Przykładowy obiekt będzie wyglądał następująco:

+ name=<nazwa grobu/grobowca>

+ historic=tomb (obowiązkowy)

+ tomb=tombstone – dla standardowego grobu ziemnego lub tomb=vault dla grobowca, czyli kaplicy grobowej

+ material=<materiał grobowca>

+ wikipedia=* – artykuł w Wikipedii o grobie (jeśli istnieje)

+ image=* – link do zdjęcia grobu

+ sector:name=<nazwa sektora cmentarza>

+ sector:place=<nazwa miejsca w sektorze> (potocznie tak jak kolumna w tabeli)

+ sector:row=<nazwa rzędu w sektorze>

Aby dodać informacje dotyczącej osoby pogrzebanej, używamy "relacji" typu person.
Więcej szczegółów na ten temat w: Relation:person

Krypty

+ amenity=crypt

+ tomb=sarcophagus

+ name=<nazwa krypty>

+ wikipedia=* – artykuł w Wikipedii o krypcie (jeśli istnieje)

+ image=* – link do zdjęcia krypty

Aby dodać informacje dotyczącej osoby pogrzebanej, używamy "relacji" typu person.
Więcej szczegółów na ten temat w: Relation:person

Użycie relacji

Pl:Relation:person

Przykłady

Narzędzia do opisu

JOSM

Propozycja użycia relacji dla grobu jest na forum: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=279564#p126

Wyszukiwarki grobów

Zobacz też