Pl:Proposed features/Relation:person

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
person
Proposal status: Rejected (inactive)
Zaproponowana przez: Zbigniew Czernik
Oznaczanie: type=person
Dotyczy: relacja
Definicja: Relacja dotycząca danych o osobach pochowanych w grobach.
Statistics:

Opracowane: 2012-1-18‎
Głosowanie rozpoczęte: 2014-10-13
Głosowanie zakończone: 2014-10-27
Public-images-osm logo.svg person
Mf Relation.svg
Opis
Relacja dotycząca danych o osobach pochowanych w grobach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Człony
 • węzeł obszar - tomb
 • węzeł obszar - memorial
 • węzeł obszar - birthplace
 • węzeł obszar - deathplace
 • relacja - child
 • relacja - parent
 • relacja - partner
Implikuje
Status: nieokreślony

Opis

person - propozycja relacji dla osoby, w celu grupowania elementów związanych z nią np. grobu, pomników, miejsc pamięci etc.

Głównym przeznaczeniem relacji type=person jest powiązanie różnych obiektów w bazie (takich jak np. grób, miejsca pamięci) dotyczących danej osoby. Relacja tego typu z założenia powinna być tworzona dla osób zmarłych. Dla osób żyjących powinno się tworzyć taką relację tylko wtedy, jeśli jest to zasadne. Jako wskaźnik zasadności można przyjąć ich "encyklopedyczność", czyli istnienie artykułu na Wikipedii.

Elementy relacji

 • type=person
 • name=<imię i nazwisko> - imię i nazwisko (np. name=Jan Kowalski)
 • wikipedia=[[w:<pl:nazwa artykułu>|<pl:nazwa artykułu>]] - skrót języka:nazwa artykułu (np. wikipedia=pl:Jan_Kowalski)
 • born=<data_urodzenia> - data urodzenia (Uwaga: tylko w formacie YYYY-MM-DD, np. 1920-11-30)
 • died=<data_śmierci> - data śmierci (Uwaga: tylko w formacie YYYY-MM-DD, , np. 2010-12-12)
 • description=<krótki opis> - krótki opis, np. poetka, król, partyzant, burmistrz, ksiądz, 25. prezydent ... (np. description=Poeta,malarz)
 • religion=<religia> - religia, np. religion=christian (ale tylko wtedy, jeśli możemy to jednoznacznie stwierdzić, np. w przypadku księży; nie sugerować się tym, że ktoś został pochowany na cmentarzu katolickim).
 • denomination=<wyznanie> - wyznanie. np. denomination=roman_catholic (ale tylko wtedy, jeśli możemy to jednoznacznie stwierdzić, np. w przypadku księży; nie sugerować się tym, że ktoś został pochowany na cmentarzu katolickim).
 • lived_in=<skąd pochodził/gdzie żył> - skąd pochodził/gdzie żył. Niezalecane, jeśli o danej osobie jest artykuł na Wikipedii, przeznaczone głównie dla wprowadzenia ewentualnej informacji z nagrobka, jeśli tam jest.
 • family_name=<nazwisko rodowe> - dla kobiet - "z domu", czyli nazwisko rodowe (np. family_name=Zakrzewska)

Role

Do relacji typu person można dodawać członków z odpowiednimi rolami.

tomb (node/way) - grób, grobowiec, krypta, mauzoleum

memorial (node/way) - miejsce pamięci, np. pomnik lub pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę

= Opcjonalne role

birthplace (node/way) - miejsce urodzenia np. dom lub miejscowość

deathplace (node/way) - miejsce śmierci np. dom lub miejscowość

child (inna relacja typu person) - potomek dodanej osoby

parent (inna relacja typu person) - rodzic dodanej osoby

partner (inna relacja typu person) - mąż/żona/kochanek/kochanka (ta rola wymaga dopracowania z przyczyn technicznych - nie da się powiązać ze sobą nawzajem relacji rolą partner)

patronage (node/way/relacja) - obiekt mający za patrona Ważną Osobę

Narzędzia

Do wygodnego tworzenia tego typu relacji można użyć szablonu http://openstreetmap.org.pl/kendzi/TombPreset/tomb_presets.xml lub wtyczki do edytora JOSM o nazwie TombPlugin.

Przykłady

Serwisy

Zobacz też