Pl:Key:religion

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion
(religia)
Religious syms.svg
Opis
Oznaczanie konkretnych religii. Edit or translate this description.
Grupa: Religia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 5
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w rzeczywistości

religion=* - służy do oznaczania obiektów religijnych, w tym również stowarzyszenia i szkoły wyznaniowe.

Wszystkie miejsca kultu, niezależnie od religii lub wyznania oznaczamy tagiem amenity=place_of_worship.

Wspólnoty religijne (zakony) możemy również oznaczać tagami religion=* i denomination=*.

Mapowanie

Miejsce kultu

Cmentarze wyznaniowe

Wyznaniowe szkoły, przedszkola, obiektu socjalne

Wyznaniowe szkoły amenity=school, przedszkola amenity=kindergarten, obiektu socjalne amenity=social_facility tagujemy religion=* + denomination=*.

Przykład
amenity=school
religion=christian
denomination=catholic
name=St. Paulus Grundschule

Sklep z towarami związanymi z religią


Wartości dla religion

(To nie jest pełna lista)

Wartość Opis Proponowane ikonki, wersja I Proponowane ikonki, wersja II Taginfo Note
buddhist Buddyzm
2020 stBN placeofworship buddhist.svg
Buddhist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place for Chinese Buddhism.
christian Chrześcijaństwo
2020 stBN placeofworship christian.svg
Christian-16.svg
hindu Hinduizm
2020 stBN placeofworship hindu.svg
Hinduist-16.svg
jain Dźinizm
2020 stBN placeofworship jain.svg
Place-of-worship-16.svg
jewish Judaizm
2020 stBN placeofworship jewish.svg
Jewish-16.svg
muslim Islam
2020 stBN placeofworship muslim.svg
Muslim-16.svg
pagan Pogaństwo
2020 stBN placeofworship pagan.svg
Place-of-worship-16.svg
shinto Shintō
2020 stBN placeofworship shinto.svg
Shintoist-16.svg
sikh Sikhizm
2020 stBN placeofworship sikh.svg
Sikhist-16.svg
taoist Taoizm
2020 stBN placeofworship taoist.svg
Taoist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place of worship .
zoroastrian Zaratusztrianizm
2020 stBN placeofworship zoroastrian.svg
Place-of-worship-16.svg
Inne wartości bez wyznania denomination
animist Animizm
Place-of-worship-16.svg
bahai Bahaizm
2020 stBN placeofworship bahai.svg
Place-of-worship-16.svg
benzhu Benzhuism
caodaism Kaodaizm
Place-of-worship-16.svg
chinese_folk Chinese folk religion Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place.
confucian Konfucjanizm
Place-of-worship-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place especially if it's mainly worshipping anyone other than Confucius.
shamanic Shamanism
scientologist Scjentologia
2020 stBN placeofworship scientologist.svg
Place-of-worship-16.svg
self-realization_fellowship Self-Realization Fellowship
Place-of-worship-16.svg
spiritualist Spirytualizm
Place-of-worship-16.svg
tenrikyo Tenrikyo
unitarian_universalist Uniwersalizm unitariański
Place-of-worship-16.svg
vietnamese_folk Vietnamese folk
voodoo Voodoo
Place-of-worship-16.svg
yazidi Yazidis(en)
Place-of-worship-16.svg
multifaith Wielu religii
Place-of-worship-16.svg
Inna religia Sprawdź Taginfo[1]], aby znaleźć inne często używane wartości.
Place-of-worship-16.svg
none Some de-facto used religion-values for irreligious use are: none (numbering 1282 uses to date), no, all, humanist, atheist, null, laica
See e.g. Atheism or Secular Humanism
These values are used for non-religions. Other tagging might be considered. See talk-page for the tag religion, Talk:Key:religion#Explicit_absense_of_religion
separator ; średnik rozdzielający wartości
można wykorzystać do opisania rzadkich przypadków obiektów religijnych, takich jak świątynia czy cmentarz, podzielanych przez ograniczoną liczbę wielu, ale specyficznych religii.

Na przykład, konkretny cmentarz religijny, który jest zarówno chrześcijański, jak i żydowski, może być oznaczony jako
landuse=cemetery + religion=christian;jewish

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.