Template:Pl:Religions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Wartości dla religion

(To nie jest pełna lista)

Wartość Opis Proponowane ikonki, wersja I Proponowane ikonki, wersja II Taginfo Note
buddhist  Buddyzm
2020 stBN placeofworship buddhist.svg
Buddhist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place for Chinese Buddhism.
christian  Chrześcijaństwo
2020 stBN placeofworship christian.svg
Christian-16.svg
hindu  Hinduizm
2020 stBN placeofworship hindu.svg
Hinduist-16.svg
jain  Dźinizm
2020 stBN placeofworship jain.svg
Place-of-worship-16.svg
jewish  Judaizm
2020 stBN placeofworship jewish.svg
Jewish-16.svg
muslim  Islam
2020 stBN placeofworship muslim.svg
Muslim-16.svg
pagan  Pogaństwo
2020 stBN placeofworship pagan.svg
Place-of-worship-16.svg
shinto  Shintō
2020 stBN placeofworship shinto.svg
Shintoist-16.svg
sikh  Sikhizm
2020 stBN placeofworship sikh.svg
Sikhist-16.svg
taoist  Taoizm
2020 stBN placeofworship taoist.svg
Taoist-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place of worship .
zoroastrian  Zaratusztrianizm
2020 stBN placeofworship zoroastrian.svg
Place-of-worship-16.svg
Inne wartości bez wyznania denomination
animist  Animizm
Place-of-worship-16.svg
antoinist  Animizm
Place-of-worship-16.svg
bahai  Bahaizm
2020 stBN placeofworship bahai.svg
Place-of-worship-16.svg
benzhu  Benzhuism
caodaism  Kaodaizm
Place-of-worship-16.svg
chinese_folk  Chinese folk religion Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place.
confucian  Konfucjanizm
Place-of-worship-16.svg
Use dedicated_to=* to state the deity mainly worshiped by the place especially if it's mainly worshipping anyone other than Confucius.
shamanic  Shamanism
scientologist  Scjentologia
2020 stBN placeofworship scientologist.svg
Place-of-worship-16.svg
self-realization_fellowship  Self-Realization Fellowship
Place-of-worship-16.svg
spiritualist  Spirytualizm
Place-of-worship-16.svg
tenrikyo  Tenrikyo
unitarian_universalist  Uniwersalizm unitariański
Place-of-worship-16.svg
vietnamese_folk  Vietnamese folk
voodoo  Voodoo
Place-of-worship-16.svg
yazidi  Yazidis(en)
Place-of-worship-16.svg
multifaith Wielu religii
Place-of-worship-16.svg
Inna religia Sprawdź Taginfo[1]], aby znaleźć inne często używane wartości.
Place-of-worship-16.svg
none Some de-facto used religion-values for irreligious use are: none (numbering 1282 uses to date), no, all, humanist, atheist, null, laica
See e.g.  Atheism or  Secular Humanism
These values are used for non-religions. Other tagging might be considered. See talk-page for the tag religion, Talk:Key:religion#Explicit_absense_of_religion
separator ; średnik rozdzielający wartości
można wykorzystać do opisania rzadkich przypadków obiektów religijnych, takich jak świątynia czy cmentarz, podzielanych przez ograniczoną liczbę wielu, ale specyficznych religii.

Na przykład, konkretny cmentarz religijny, który jest zarówno chrześcijański, jak i żydowski, może być oznaczony jako
landuse=cemetery + religion=christian;jewish

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also