Pl:Tag:amenity=social_facility

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = social_facility
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
Opis
Ośrodek, który świadczy usługi pomocy społecznej. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Social facility-14.svg
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=social_facility - służy do oznaczania obiektu pomocy społecznej w którym są świadczone usługi socjalne.

Opis obiektu

 Ośrodek pomocy społecznej

Konkretnymi przykładami placówek społecznych są: ośrodki odwykowe, warsztaty dla osób niepełnosprawnych fizycznie i schroniskach dla bezdomnych. Nie ma ograniczeń co do tego, kto świadczy usługi.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest ośrodek pomocy społecznej lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag amenity=social_facility oraz name=*.

Rodzaje pomocy socjalnej

Obiekty tego typu dzielimy na kilka grup Mogą być miejscem, dzie świadczy się usługi pomocy lub z którego są administrowane. Typy placówek socjalnych są określane na podstawie poziomu świadczonej opieki lub usług oraz tego, czy w danej lokalizacji mieszkają ludzie. Aby określić, jakiego rodzaju jest to obiekt dodatkowo trzeba użyć oznaczenia social_facility:for=* zgodnie z poniższą tabelą.

Tag Ikona Opis
social_facility=group_home Group home.svg W ten sposób oznaczamy miejsce zamieszkania zorganizowane wokół określonej grupy demograficznej oraz zapewniające usługi socjalne i medyczne, takie jak zajęcia rekreacyjne lub posiłki, a także formę opieki. Przykłady obejmują domy spokojnej starości, domy dziecka oraz świetlice środowiskowe, wszelkiego rodzaju placówki terapeutyczne, a także ośrodki wychowawcze.
social_facility=nursing_home Tym tagiem oznaczamy Domy Pomocy Społecznej, czyli placówki zapewniająca stałą całodobową opiekę pielęgniarską oraz usługi socjalne i medyczne. Zobacz także amenity=nursing_home
social_facility=hospice A Hospice is a facility providing both, permanent palliative and nursing care, 24 hours a day, to dying or terminally or chronically ill people as well as support to their relatives. [This tag was not part of the approved proposal]. The tag healthcare=hospice is more common
social_facility=assisted_living Assisted living.svg A residential facility like group_home, but the looked after are more independent (e.g., have own flats). Usually conceived for people with "slight" disabilities. E.g., residential care home for eldery people; often with a nurse available or request and an emergency button installed.
social_facility=day_care Group home.svg A non-residential facility that provides nursing services on a daily basis to people with specific needs (elderly, disabled), similar to a group_home or nursing_home, however the users spend the night with their families and not in the facility.
social_facility=shelter Shelter.svg A facility that provides temporary sleeping facilities or refuge from exposure to the environment. E.g., a wikipedia:Homeless shelter or wikipedia:Emergency shelter or wikipedia:Transitional shelter)
social_facility=ambulatory_care Ambulantorycare.svg An office for workers who support the living needs of those who can't fully support themselves; e.g., administrative offices for home nurses or streetworkers. Consider office=* instead.
social_facility=outreach Outreach.svg A non-residential facility that provides social welfare services such as advocacy, counseling, job placement, veterans services, housing placement, wellness programs, leisure activities. E.g., outreach for veterans.
social_facility=workshop Workshop.svg A non-residential work facility that primarily employs people with disabilities. Also includes workshops for rehabilitating or juvenile offenders.
social_facility=clothing_bank A non-residential facility that distributes clothing (often used and donated) to the poor or in emergencies, free of charge or below market price. Please distinguish from regular second-hand shops (shop=second_hand, without social concept) or charity shops (shop=charity, that sell second-hand goods to fund charities).
social_facility=food_bank Foodbank.svg "Bank Żywności" Placówka zajmująca się dystrybucją produktów spożywczych za symboliczną opłatą lub nieodpłatnie dla osób potrzebujących.
social_facility=soup_kitchen Foodbank.svg A non-residential facility that provides prepared meals, usually to the poor, free of charge or below market price. Other names for this type of facility include meal center, food kitchen, comedor popular (Argentina), restaurante popular (Brazil), etc.
social_facility=dairy_kitchen Dairy kitchen, social facility in former-USSR countries that provides free dairy food for certain groups of people, defined by local regulations. May include newborn babies, pregnant women, feeding mothers, toddlers. If the dairy kitchen also sells dairy food it is likely that shop=dairy tag should be also added.

Kto korzysta z pomocy społecznej

Tag social_facility:for=* służy do opisania grupy osób, które korzystają z usług pomocy społecznej. Jako wartość preferowana jest forma liczby pojedynczej.

Tag Opis
social_facility:for=abused Abused children or adults, include violated or sexually abused victims.
social_facility:for=child E.g., daycare center for children
social_facility:for=disabled Those with physical disabilities
social_facility:for=diseased Those who suffer a certain disease and their families, name disease in description=* tag (e.g. AIDS)
social_facility:for=drug_addicted E.g., drug-counseling service, name drug (if certain) in description=*tag
social_facility:for=homeless Have a look at the Homeless_Shelter-proposals for tags that capture more details
social_facility:for=juvenile E.g., juvenile shelter
social_facility:for=mental_health Those with mental health, psychiatric or psychological problems
social_facility:for=migrant Those who have migrated from another country or region, typically for economical or personal reasons
social_facility:for=refugee Those who are fleeing from a natural disaster or political crisis and seeking refuge in another country or region
social_facility:for=orphan E.g., orphanage - for children without parents
social_facility:for=senior Elder, older, pensioner; e.g., retirement home
social_facility:for=underprivileged Poor or disadvantaged people
social_facility:for=unemployed People without a job. See office=employment_agency
social_facility:for=victim For victims of crimes, such as a robbery or hate (acute + trauma care).

Zobacz też