Pl:Key:social_facility

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:social facility:for)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg social_facility
Founders Cafe.jpg
Opis
Określa typ placówki, która świadczy usługi społeczne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Zdrowie
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 13
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

social_facility=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju obiektów świadczących usługi pomocy i opieki społecznej w powiązaniu z amenity=social_facility.

Opis

 Praca socjalna to zawód i nauka społeczna mająca na celu osiągnięcie sprawiedliwości społecznej, poprawy jakości życia, a także do rozwoju pełnego potencjału każdej jednostki, grupy i wspólnoty w społeczeństwie.

Konkretnymi przykładami placówek społecznych są: ośrodki odwykowe, warsztaty dla osób niepełnosprawnych fizycznie i schroniskach dla bezdomnych. Nie ma ograniczeń co do tego, kto świadczy usługi.

Użycie

Uzupełnieniem tego opisu są dodatkowe znaczniki zdefiniowane poniżej.

To jest wciąż ewoluujący model i komentarze są mile widziane na stronie dyskusji.

Rodzaje obiektów socjalnych

Są różne rodzaje placówek socjalnych, mogę one być w miejscach gdzie usługi są świadczone lub skąd są one zarządzane.
Rodzaj obiektu społecznego jest określony w zależności od poziomu opieki lub świadczonej usługi lub zamieszkania danej grupy ludzi. Aby określić komu są świadczone usługi przez dany ośrodek, stosujemy poniższe wartości dla social_facility=*

Dla określenia przypadków, które skupiają się na leczeniu konkretnych, ostrych przypadków, takich jak usługi zazwyczaj świadczone przez szpital, powinien być stosowany tag amenity=hospital.

Dla przypadków które koncentrują się na pomocy ofiarom katastrof, takich jak tymczasowe, awaryjne, schronienie, sugeruje się, aby Humanitarian_OSM_Tags były stosowane.

Tag Ikona Opis
social_facility=group_home Group home.svg Zorganizowana grupa domów mieszkalnych dla pewnej grupy demograficznej, która nie może żyć z ich rodziną lub osób z przewlekłą niepełnosprawnością, świadcząca usługi socjalne i medyczne, takie jak rekreacje lub posiłki. Np, domy opieki lub domy dla osób starszych w wieku emerytalnym. Mieszkańcy domów grupowych zazwyczaj mają przewlekłe zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność fizyczną.
social_facility=nursing_home A Nursing Home is a facility providing permanent nursing care, 24 hours a day, as well as social and medical services; supporting residents with elementary activities of daily living. Residents include elderly or seriously ill people, and such with physical and mental disabilities. (wikipedia:Nursing_home)
social_facility=hospice A Hospice is a facility providing both, permanent palliative and nursing care, 24 hours a day, to dying or terminally or chronically ill people as well as support to their relatives. Thus it has a different focus in comparison with a nursing home. (wikipedia:Hospice)
social_facility=assisted_living Assisted living.svg Obiekt mieszkalny podobne do "group_home", ale dla ludzi którzy są bardziej niezależni (na przykład, mogą mieć własne mieszkanie). Zwykle stworzone dla osób z "drobną" niepełnosprawnością. Np, Domy opieki domowej dla osób starszych (wikipedia: Assisted Living)
social_facility=day_care Group home.svg A non-residential facility that provides nursing services on a daily basis to people with specific needs (elderly, disabled), similar to a group_home or nursing_home, however the users spend the night with their families and not in the facility.
social_facility=shelter Shelter.svg Ośrodek, który zapewnia tymczasowe miejsce do spania lub schronienia przy drastycznych zmianach pogody. Na przykład schroniska dla bezdomnych, tymczasowe miejsca zamieszkania lub przejściowe miejsca zamieszkania)
social_facility=ambulatory_care Ambulantorycare.svg Placówka niemieszkalna dla osób, które obsługują osoby niepełnosprawne; np, urzędy administracyjne dla pielęgniarek domowych lub streetworkerów.
social_facility=healthcare Outpatient care.svg Placówka niemieszkalna, które zapewnia ograniczoną ambulatoryjną opiekę medyczną, taką jak leczenie odwykowe, bezpłatne szczepienia; na przykład poradnia leczenia uzależnień. Patrz healthcare=*/Healthcare 2.0-propozycja rozwinięcia informacji! Cięgle istnieje dyskusja na temat przynależności tego typu placówki.
social_facility=outreach Outreach.svg Placówka niemieszkalna, świadczące usługi socjalne, takie jak orzecznictwo, doradztwo, pośrednictwo pracy, pomoc dla weteranów, poszukiwanie mieszkania, programy odnowy biologicznej, przedszkola, zajęcia rekreacyjne.
social_facility=clothing_bank A non-residential facility that distributes clothing (often used and donated) to the poor or in emergencies, free of charge or below market price. Please distinguish from regular second-hand shops (shop=second_hand, without social concept) or charity shops (shop=charity, that sell second-hand goods to fund charities).
social_facility=workshop Workshop.svg Niemieszkalny zakład pracy, który zatrudnia osoby, głównie niepełnosprawne. Obejmuje również warsztaty rehabilitacyjne lub warsztaty dla młodocianych przestępców.
social_facility=food_bank Foodbank.svg Placówka niemieszkalna, które zajmują się dystrybucją paczkowanego jedzenia, zazwyczaj dla biednych, bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Jeśli obiekt służy tylko do przygotowania posiłków, stosujmy "soup_kitchen" zamiast tej wartości. (Patrz Bank żywności)
social_facility=soup_kitchen Foodbank.svg Placówka niemieszkalna, które przygotowuje i wydaje posiłki, zazwyczaj dla biednym, bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej.

Komu są świadczone usługi

Tag social_facility:for=* jest używany do opisania grupy osób, którym ośrodek świadczy usługi.

Tag Opis
social_facility:for=abused Dzieci molestowane lub dorośli, m.in. ofiary przemocy lub gwałtu.
social_facility:for=child Centrum opieki dla dzieci. Dom dziecka.
social_facility:for=disabled Osoby z niepełnosprawnością fizyczną.
social_facility:for=diseased Osoby które cierpią na pewne choroby i ich rodzin. Nazwę choroby, jeśli znana dodajemy w opisie znacznika description (description=AIDS)
social_facility:for=drug_addicted Usługa doradztwa dla narkomanów. Nazwę narkotyku (jeśli znana) dodajemy w opisie tagu. (description=cocaine)
social_facility:for=homeless Spójrz na Homeless_Shelter-propozycje tagów, które dodają więcej szczegółów
social_facility:for=juvenile Schronisko dla nieletnich.
social_facility:for=mental_health Osóby z psychologicznymi/psychicznymi problemami.
social_facility:for=migrant Emigranci z innego kraju lub regionu.
social_facility:for=orphan Sieroty.
social_facility:for=refugee Uchodźcy z innego kraju lub regionu.
social_facility:for=senior Osoby starsze, emeryci, dom starców.
social_facility:for=underprivileged Ludzie biedni i słabo przystosowani do społeczeństwa.
social_facility:for=unemployed Bezrobotni. Patrz office=employment_agency (pośrednictwo pracy)
social_facility:for=victim Ofiary przestępstw, takich jak rozbóju lub nienawiści (przypadki ostre + opieka pourazowa).

Przykłady

Oto kilka przykładów różnych ośrdków społecznych z podanymi podstawowymi tagami.
Dodatkowe znaczniki mogą być dodawane aby lepiej opisać usługę. Zobacz "Podobne funkcje/POI" poniżej.

Dom starców
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=senior
operator=Pegasus Retirement Home
wheelchair=yes
Obiekt dla osób chorych psychicznie
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=mental_health
operator=NAMI
opening_hours=24/7
Placówka dla obsługujących osoby biedne
amenity=social_facility
social_facility=outreach
social_facility:for=under_privileged
operator=St. Martin's Ministries
Schronisko dla bezdomnych
amenity=social_facility
social_facility=shelter
social_facility:for=homeless
operator=Pine Street Inn
node

Proponowane opcje

  • Charity - dobroczynność (zaniechany)
    • Notinsel - projekt w Niemczech, który ułatwia schronienie dzieciom (oznaczone do usunięcia).
  • Homeless shelter - schronisko dla bezdomnych.
  • Orphanage - sierociniec (odrzucony).
  • Residential home - dom mieszkalny (przestarzały).
  • Social club - klub socjalny (istnieją kluby oparte na pracy wolontariuszy, które prowadzą zajęcia rekreacyjne z osobami niepełnosprawnymi).

Zobacz też