Pl:Tag:office=employment_agency

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = employment_agency
(biuro = agencja_zatrudnienia)
Agentur für Arbeit, jobcenter im Landkreis Celle, Logos und Embleme am Gebäude Georg-Wilhelm-Straße 14 in 29223 Celle.jpg
Opis
Biuro agencji zatrudnienia. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

office=employment_agency - służy do oznaczenia biura agencji zatrudnienia oferującej pracę dla ludzi lub poszukującej pracy dla nich.

Opis

Osoby poszukujące pracy zlecają to agencji, a firmy poszukujące pracowników zlecają agencji znalezienie pracowników.

Podobne tagi / propozycje

Proposed features/Jobcentre (plus) - Propozycja dla amenity=jobcentre. Chociaż oznaczono to jako „porzucone”, zostało to jednak dość często wykorzystane. W Wielkiej Brytanii funkcjonują instytucje rządowe zwane „centrum pracy”, które zarządzają również świadczeniami dla osób poszukujących pracy. Są one oznaczone marką „jobcentre” lub „jobcentre (plus)”.

TODO: Przedyskutować. Albo powinniśmy wprowadzić rozróżnienie z innym znacznikiem najwyższego poziomu dla biur zarządzanych przez rząd, albo powinniśmy traktować ten znacznik office=employment_agency jako obejmujący wszystko i zaproponować wprowadzenie rozróżnienia za pomocą dodatkowego znacznika kombi.