Pl:Tag:amenity=hospital

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = hospital
(udogodnienie = szpital)
Znak D-21.svg
Opis
Szpital zapewniający stacjonarne leczenie medyczne. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Hospital-14.svg
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Rendering-area-amenity-school.png
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

amenity=hospital – placówka opieki zdrowotnej zapewniająca leczenie przez wyspecjalizowany personel i sprzęt oraz zazwyczaj zapewniająca opiekę pielęgniarską dla długoterminowych pobytów pacjentów.

Natomiast centrum medyczne z lekarzami przeznaczonymi wyłącznie na opiekę ambulatoryjną powinno być oznaczone jako amenity=clinic, a indywidualne gabinety lekarskie jako amenity=doctors.

Mapowanie

Rysujemy obszar obszar wokół terenu szpitala i dodajemy do niego tag amenity=hospital. Jeśli obszar nie jest znany, dodajemy węzeł węzeł w środku szpitala.

Możesz go nazwać dodając tag name=*.

Możesz "zobaczyć" tag amenity=hospital na obszarze obok tagu building=yes (lub building=hospital), gdzie istnieje jeden obrys budynku szpitala, jednak normalnym podejściem jest narysowanie obszaru obejmującego tereny szpitalne i jednego lub więcej obszarów ze znacznikami budynków wewnątrz tego obszaru. Powszechne jest posiadanie dużego kampusu szpitalnego z wieloma budynkami. Zwróć uwagę, że budynki "nie" powinny zawierać tagu amenity=hospital. One feature, one OSM element, czyli jeden szpital, jeden obszar oznaczony amenity=hospital. Jest to zgodne z zaleceniami dla innych typów instytucji, takich jak szkoły and uczelnie.

Wejścia do budynku można odwzorować za pomocą węzła na obrysie budynku ze znacznikiem entrance=yes. Podobnie wejście na teren szpitala może być mapowane jako węzeł barrier=yes. Węzeł ten byłby również częścią drogi dla pieszych lub drogi serwisowej z głównej sieci dróg, tak aby mógł kierować do wejścia do szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jest propozycja, żeby Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) (A&E (accidents and emergencies) w Wielkiej Brytanii i ER (emergency room) w USA) tagować:

Jest też emergency=emergency_ward_entrance na wejście do SORu.

Rendering

Obecnie renderowane w ten sposób:

Symbol Hospital-14.svg (dawniej Hospital-16.svg)
OSM Carto

Jest więcej sugestii dotyczących renderowania, w zależności od wartości emergency=*, na Proposed_features/Hospital:_Emergency.

Przykłady

Pierwszy:

amenity=hospital
healthcare=hospital
name=Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
emergency=no

Drugi:
Hospital scheme.svg

Znaki drogowe szpitala w różnych krajach

Zobacz też