Pl:Key:entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg entrance
SF City Hall door.JPG
Opis
Wejście do obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 11
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

entrance=* – stosowany do oznaczenia miejsca ma konturze obiektu w którym można wejść do budynku lub zamkniętego obszaru (w zoo, parku rozrywki itp.).

Opis

Należy jednak wziąć pod uwagę różnice w jego znaczeniu lub użyciu.

Znacznik building=entrance koliduje z hierarchią związaną z building=* ponieważ wejście nie jest budynkiem, ale częścią budynku.
entrance=* został wprowadzony jako zamiennik (patrz Proposed features/entrance). Mimo że znacznik building=entrance jest przestarzały, jest on jednak jeszcze powszechnie stosowany i współistnieje z entrance=*.

Użycie

Jak umieścić węzeł oznaczony tagiem "entrance".

(więcej na temat szczegółów adresowych jest w addr=*)

Oznaczanie

Klucz Wartość Element Opis Rendering Grafika
entrance yes Mf node.png Wejście istnieje w tym miejscu.
entrance main Mf node.png Główne wejście do budynku lub zamkniętego obszaru, gdzie np. klienci wchodzą do sklepu. Centra handlowe mają często więcej niż jedno wejście główne.
SF City Hall door.JPG
entrance service Mf node.png Tylne wejście do budynku lub obszaru zamkniętego, najczęściej dla pracowników lub dostaw towaru.
entrance exit Mf node.png Jednokierunkowe wyjście z budynku. Występuje w niektórych większych sklepach lub muzeach.
entrance emergency Mf node.png Awaryjne, jednokierunkowe wyjście z budynku w przypadku zagrożenia. Jest często połączone z systemem alarmowym.
PublicInformationSymbol EmergencyExit.svg
entrance staircase[1] Mf node.png Wejście do wielorodzinnego bloku mieszkalnego.
entrance home[1] Mf node.png Drzwi do prywatnego domu, domu lub mieszkania.

Wartość access=* opisuje dostęp:

  • access=yes – wejście otwarte dla wszystkich.
  • access=delivery – dostęp tylko dla dostaw towarów dla lub od klientów.
  • access=private – dostęp tylko z kluczem, kartą magnetyczną czy innym sposobem do otwierania wejścia. Sprawdź tu po dodatkowe, szczegółowe oznaczenia.
  • access=no – wstęp wzbroniony.

Należy użyć wheelchair=yes/no/limited aby opisać dostępność dla osób na wózkach.

Sposoby na właściwe określenie położenia wejść

Chociaż dokładność GPS jest ograniczona, można uzyskać rozsądne wyniki, zbliżone wizualnie, w którym miejscu, wzdłuż ściany jest wejście. Czy drzwi są dokładnie w połowie drogi, lub w jednej trzeciej długości ściany od jednego z końców? Można również porównać samochód o znanej długości w stosunku do ściany i odpowiednio policzyć odległość.
Przynajmniej JOSM pokazuje odległość od dowolnie wybranego węzła do nowego węzła o znaną odległość od wybranego narożnika.

W połączeniu z dobrymi zdjęciami lotniczymi, wynik jest lepszy niż pojedynczy pomiar GPS przy drzwiach. Pamiętaj, aby wyrównać węzły prostej ściany wzdłuż linii (w JOSM: Narzędzia – Wyrównaj węzły w linii), ale należy też pamiętać, że nie wszystkie budynki, które wydają się być proste są naprawdę proste.

Uwaga: Jeśli pozycja jest orientacyjna, należy dodać FIXME=Pozycja orientacyjna.
Niektóre rozwiązania programowe dla niewidomych osób są zależne od dokładności pozycji i dają ostrzeżenie, jeśli istnieje zestaw FIXME.

Numeracja mieszkań

Numeracja mieszkań dla budynków mieszkalnych może być określona dla każdego węzła w entrance=*.
Używamy addr:flats=NN-MM dla zakresu numerów, na przykład, addr:flats=9-17.
Jeśli wejście jest tylko do jednego mieszkania, podajemy jeden numer: addr:flats=14.

Jeżeli numeracja nie jest w kolejności, rozdziel poszczególne zakresy średnikiem: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Przykłady

Adres lokalu usługowego w budynku mieszkalnym: Fryzjer – Kraków, Zielona 11/3

Dla klatki schodowej w budynku:

Zobacz też

References

  1. 1.0 1.1 This value is not in original proposal, but is widely used.