Pl:Key:button_operated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg button_operated
Los Angeles pedestrian crossing button.jpg
Opis
Określa, że niektóre funkcje obiektu można aktywować przez naciśnięcie przycisku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

button_operated=yes/no – tag do zaznaczania, że niektóre funkcje obiektu można aktywować przez naciśnięcie przycisku, np. przy przekraczaniu przejścia dla pieszych lub otwieraniu drzwi automatycznych.

Tag ten jest stosowany wraz z crossing=traffic_signals lub entrance=* do zaznaczenia możliwości otwierania drzwi automatycznych.

Zobacz też