Pl:Key:button_operated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg button_operated
Los Angeles pedestrian crossing button.jpg
Opis
Określa, że niektóre funkcje obiektu można aktywować przez naciśnięcie przycisku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: dostępność
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

button_operated=yes/no – tag do zaznaczania, że niektóre funkcje obiektu można aktywować przez naciśnięcie przycisku, np. przy przekraczaniu przejścia dla pieszych lub otwieraniu drzwi automatycznych.

Tag ten jest stosowany wraz z crossing=traffic_signals lub entrance=* do zaznaczenia możliwości otwierania drzwi automatycznych.

Zobacz też