Pl:Key:traffic_signals:arrow

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals:arrow
(strzałka_w_sygnalizacji_drogowej)
TrafficSignalsArrowA.jpg
Opis
Oznaczanie położenia dotykowej strzałki na słupie przy przejściu dla pieszych dla osób niewidomych. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

traffic_signals:arrow=yes/no - służy do oznaczania położenia strzałki dotykowej na słupie, wskazującej, dla osób niewidomych, w którym kierunku prowadzi przejście dla pieszych. Praktycznie wyłącznie na crossing=traffic_signals gdzie informuje z którym przejściem jest zespolona dana sygnalizacja.

Opis

Tag ten jest stosowany wraz z crossing=toucan/pelican/pegasus

Rendering

Look and Listen Map - rendering na mapie dla niewidomych.

Zobacz też