Pl:Key:traffic_signals:arrow

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals:arrow
(strzałka_w_sygnalizacji_drogowej)
TrafficSignalsArrowA.jpg
Opis
Oznaczanie położenia dotykowej strzałki na słupie przy przejściu dla pieszych dla osób niewidomych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

traffic_signals:arrow=yes/no - służy do oznaczania położenia strzałki dotykowej na słupie, wskazującej, dla osób niewidomych, w którym kierunku prowadzi przejście dla pieszych. Praktycznie wyłącznie na crossing=traffic_signals gdzie informuje z którym przejściem jest zespolona dana sygnalizacja.

Opis

Tag ten jest stosowany wraz z crossing=toucan/pelican/pegasus

Rendering

Look and Listen Map - rendering na mapie dla niewidomych.

Zobacz też