Pl:OSM dla niewidomych

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Drukowana mapa dotykowa 3D, wykonana z danych OSM

Mapowanie pod kątem osób niewidomych wymaga dodawania wszelkich szczegółowych informacji jakie posiadamy o obiekcie.

Osoby niewidome "widzą" jedynie na odległość swoich rąk. Stojąc na chodniku nie orientują się, że dwa metry od nich znajduje się wejście do budynku. Dlatego też to wejście do budynku trzeba zaznaczyć i doprowadzić do niego ścieżkę, aby program nawigujący osobę niewidomą (za pomocą komunikatów głosowych) mógł doprowadzić ją do wejścia. Podobnie na przejściach dla pieszych wyposażonych w przycisk uruchamiający sygnalizację - trzeba zaznaczyć, że przejście takowy posiada, aby osoba niewidoma wiedziała, że w celu przejścia musi odnaleźć i nacisnąć przycisk.

Często informacje, które wydają nam się zbędne, bo "na miejscu przecież widać", dla osób niewidomych są kluczowe dla poruszania się w terenie.

Jak mapować dla niewidomych

Jeśli chcesz, aby mapa była dostępna dla osób niewidomych, to należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia:

 • Jeśli położenie POI jest orientacyjne dodaj tag fixme=pozycja orientacyjna.
 • Dodawaj znaczniki i punkty istotne dla niewidomych - patrz poniżej.

Znaczniki istotne dla niewidomych

 • Budynki i ogrodzone obszary
  • entrance=* (nie zapomnieć o doprowadzeniu ścieżki do wejścia)
 • Drogi (szczególnie przy przejściach dla pieszych)

Punkty istotne dla niewidomych

 • Lokalizatory (np. Totupoint, YourWay) - indoormark=beacon wraz z określeniem speech_output=yes/no
 • Plany tyflograficzne (dotykowe) - information=tactile_map
 • Dotykowe modele obiektów - information=tactile_model
 • Lokalizacje miejsc organizacji niewidomych i niedowidzących.
 • POI oferujące specjalne produkty dla niewidomych.
 • POI oferujące specjalne pomieszczenia dla osób niewidomych jak kina z narratorem, muzea z akustycznym/mp3-przewodnikiem, menu pismem Braille, itp.

Rozważyć dodawanie informacji opisowych (Disabilitydescription) - blind:description:pl=*. Dodatkowo przy takich obiektach jak schody, windy, modele dotykowe czy plany dotykowe można dodać informację o opisie dotykowym tactile_writing=*.

Brakujące tagi

Wśród tagów opisujących obiekty w OSM brakuje kilku przydatnych ze względu na potrzeby osób niewidomych.

 • W przypadku ciągów rowerowo-pieszych z rozdzielonym ruchem pieszym i rowerowym, brak jest informacji czy ciąg pieszy znajduje się po lewej czy po prawej stronie.
 • Brak tagu określającego czy w budynku znajdują się ułatwienia dla niewidomych - bez mapowania wnętrza:
 • Brak relacji łączącej wejścia do budynku z dostępnymi z nich usługami (np może być wspólne wejście do fotografa i kwiaciarni a osobne do sklepu spożywczego).

Aplikacje dla niewidomych wykorzystujące dane OSM


Jak mogę pomóc? - Projekt blindOSM

StreetComplete oferuje wygodne mapowanie używając tagów tactile_paving=* i traffic_signals:sound=*.

Przede wszystkim zacznij korzystać z aplikacji StreetComplete. Namów też do tego swoich znajomych. Aplikacja pomaga w prosty sposób uzupełnić mapę o informacje przydatne dla osób niewidomych.