Pl:Tag:indoormark=beacon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg indoormark = beacon
Opis
Znacznik dla osób niewidomych Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Usage

Znacznik indoormark=beacon służy do oznaczania miejsc instalacji lokalizatorów dla osób niewidomych. W Polsce są to między innymi urządzenia Totupoint i YourWay. Lokalizatory są instalowane najczęściej w okolicach wejść do budynków.

Osoba niewidoma przy pomocy aplikacji mobilnej może odczytać, że znajduje się w okolicy lokalizatora, a w przypadku lokalizatorów posiadających funkcję odtwarzania dźwięku (speech_output=yes) także uruchamiać dźwięk w lokalizatorze.

Istotne jest wskazywanie marki urządzenia brand=*, ponieważ w chwili obecnej lokalizatory różnych producentów wymagają różnych aplikacji.

Mapowanie

Key Value Comment Suitable for
wymagany indoormark beacon All
wymagany beacon:type String Typ znacznika All
opcjonalny beacon:address String Adres sieciowy ibeacons, NFC
opcjonalny beacon:uuid String Unikalny identyfikator znacnzika ibeacons, bluetooth, QR
opcjonalny beacon:major Integer ibeacon major number ibeacons
opcjonalny beacon:minor Integer ibeacon minor number ibeacons
opcjonalny beacon:measured Integer signal strength calibration value of an ibeacon ibeacons
opcjonalny speech_output=yes/no yes/no bluetooth, nfc
opcjonalny level * Level where the beacon is deployed. This is specified by Simple Indoor Tagging all

Przykłady

QR beacon

QR codes can be used to give a unique identifier when scanned. An approach to transform that to a position within a building is to match the unique identifier given by the QR with the item tagged in our OSM map. Doing this, we can get the coordinates and also the level where the QR is placed.

NFC tag

NFC (near-field communication) can be used in a similar way to QR codes. In this case, the address of the NFC is unique and the procedure to obtain the location could use its value to get the coordinates and level from the map.

bluetooth (ibeacon)

In the case of an ibeacon, we will need more data in order to make work our triangulation algorithm. Useful information to store is the uuid of the beacon, its major and minor numbers and the signal calibration value (measured)