Pl:Key:information

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg information
(informacja)
Tourist information.jpg
Opis
Rodzaj informacji turystycznej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 12
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

information=* - służy do oznaczenia rodzaju informacji turystycznej.

Tag tourism=information opisuje źródło informacji dla turystów, podróżników i turystów. Ale nie rozróżnia między różnymi rodzajami punktów informacyjnych.
Ten znacznik pomaga udoskonalić ten tag trochę więcej, więc powinno być łatwiej znaleźć odpowiedni punkt informacyjny na mapie.

Znacznik ten może być również używany dla tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych.
Trasy i tablice/mapy powinny być częścią relacji.

Wartości

Informacja (information)

Klucz Wartość Element Komentarz Rendering Fotografia
information office węzeł obszar Urząd, w którym można uzyskać informacje na temat miasta i regionu.
Office-14.svg
Informationoffice.jpg
information visitor_centre węzeł obszar A place where you can get information about a specific attraction or place of interest.
RioBotanicalGarden-VisitorCentre1.jpg
information board węzeł Tablica z informacją. Aby opisać to bliżej, spojrzeć na board_type=*.
Board-14.svg
Lechfall sign.jpg
information stele węzeł A stele for information.
Information stele.jpg
information terminal węzeł Terminal informacyjny zapewniający dostęp do informacji za pomocą elektronicznych metod. Przeważnie jest to w połączeniu z dostępem do internetu. (zobacz internet_access=*)
Terminal-14.svg
Uhříněves, Nové náměstí, informační stojan.jpg
information audioguide węzeł Miejsce, gdzie można uzyskać informacje za pomocą słuchawek lub telefonu komórkowego.
  • Ten znacznik może być połączony z fee=* i ref=*.
  • Jeśli chcesz opisać usługi audio za pomocą telefonu komórkowego, trzeba dodać numer telefonu, za pomocą phone=*.
Audioguide-14.svg
Audioguide.jpg
information map węzeł Tablica z mapą. Aby określić typ lub przedstawione dane, używamy map_type=*, map_size=*. Aby opisać dostęp do przedstawionych tras korzystamy ze znacznika dostępu np. hiking=yes, bicycle=yes lub ski=yes.
Map-14.svg
Information Map Type Topo.PNG
Toposcope detail - geograph.org.uk - 1123662.jpg
information tactile_map węzeł Dotykowe mapy są mapami dla niewidomych, niekoniecznie renderowane na wizualnych mapach, ale np. na blind.accessiblemaps i HaptoRender
Tactile map herrenhausen small.jpg
information tactile_model węzeł Dotykowe modele są modelami dla niewidomych reprezentujące budynki i otoczenie. niekoniecznie renderowane na wizualnych mapach, ale np. na blind.accessiblemaps i HaptoRender
Tactile map with Braille writing in Braunschweig Altstadtmarkt.jpg
information guidepost węzeł Drogowskazy/słupkami są często wzdłuż oficjalnych pieszych/rowerowych szlaków, aby wskazać drogę do różnych miejsc przeznaczenia. Aby opisać dostęp do przedstawionych tras wykorzystujemy znaczniki dostępu np. hiking=yes, bicycle=yes lub ski=yes.
Guidepost-14.svg
Rozcestník Soušská silnice - Jizerská magistrála.jpg
information

route_marker
trail_blaze

węzeł

A marker that shows the position of the way of a route. Could be a symbol, a short pole or a painted marking.

Note: 2 variant tag values are in use – route_marker and trail_blaze (see Taginfo comparison for the current number of uses or this tag history on taghistory.raifer.tech as a curve chart):

  • The usage of information=route marker is recommended for signs indicating the direction of a route without giving details of a destination (and the belonging to a specific route is recognizable or not) – these are typically markers between guideposts.
  • You can use information=trail_blaze for markers that show only the position of a way. Could be a symbol, a short pole or a painted marking. (But often, also route_marker is used for this kind of markers.)
  • To describe the access to the shown routes or the kind of route use the keys e.g hiking=yes, bicycle=yes, mtb=yes, horse=yes or ski=yes.
  • See also: trailblazed=* (a key for the use on paths or tracks which are marked).
Side Trail (9224135427).jpg
Information trail blaze.PNG
Route marker Germany Zwischenwegweiser Radverkehrsnetz NRW.jpg
information user defined węzełobszar All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polska wersja możesz edytować na odpowiednie strony.


Zobacz też