Pl:Tag:barrier=entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = entrance
(bariera = wejście)
Entrance.png
Opis
Przejście przez zaporę. Edit or translate this description.
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

barrier=entrance – tag do oznaczenia przejścia przez ogrodzenie.

Znacznik entrance=* został wprowadzony jako zamiennik (patrz Proposed features/entrance).
Mimo że znacznik barrier=entrance jest przestarzały, jest on jednak jeszcze powszechnie stosowany i współistnieje z entrance=*.

Zobacz też