Pl:Key:automatic_door

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg automatic_door
(automatyczne drzwi)
607x1080-1 -58b044954c08f.jpg
Opis
Automatyczne drzwi otwierane czujnikiem lub przyciskiem. Edit or translate this description.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

automatic_door=* - służy do oznaczenia automatycznych drzwi, które są obsługiwane przyciskiem lub czujnikiem (kamera, czujnik podczerwieni, wykrywacz nacisku na podłogę) lub, że otwarte są cały czas.

Użycie

Operowane przyciskiem

Otwierane cały czas

Otwierane cały czas ze zwalniającym przyciskiem

Otwierane detektorem

Zobacz też