Cs:Key:entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg entrance
SF City Hall door.JPG
Popis
Pro označení vchodu do budovy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Klíč entrance=* popisuje místo, kde můžete vstoupit do budovy nebo ohraničené oblasti (jako je zoologická zahrada, zábavní park, atd.). Používají se různé hodnoty k popisu, jak důležitý vchod je. Uzel označený entrance=* by měl být umístěn na cestě budovy/plochy (tedy na jejím obvodu).

Značka building=entrance je zastaralá, ale stále je často používána. Klíč entrance=* ji v prosinci 2012 předstihl v počtu použití, viz porovnání na taginfo.

Značení

Jak umisťovat uzly označené jako "entrance".
Klíč Hodnota Prvek Poznámka Vykreslování Ilustrace
entrance yes Mf node.png Na tomto místě je vchod.
entrance main Mf node.png Hlavní vchod do budovy nebo ohraničené oblasti, kudy vchází zákazníci. Některé budovy jako třeba nákupní střediska mají často více než jeden hlavní vchod.
SF City Hall door.JPG
entrance service Mf node.png Zadní vchod do budovy nebo ohraničené oblasti, který se často používá pouze zaměstnanci nebo pro zásobování.
entrance exit Mf node.png Není to vchod, ale jedná se o jednosměrný východ z budovy. Najdete ho ve větších obchodech nebo třeba muzeích.
entrance emergency Mf node.png Únikový východ je jednosměrným východem z budovy v případě nouze. Často je kombinován s požárním hlásičem.
PublicInformationSymbol EmergencyExit.svg
entrance staircase[1] Mf node.png Dveře ke schodišti.
entrance home[1] Mf node.png Dveře do soukromého domu.

Pomocí klíče access=* popište, kdo je oprávněn vstoupit.

  • access=yes - veřejnost má oficiální, zákonem dané, právo vstupu.
  • access=delivery - přístup pouze pro dodávání či expedici zboží.
  • access=private - přístup pouze s klíčem, kartou nebo podobně. Podívejte se sem na další podklíče.
  • access=no - vstup není povolen.

Pokud nepotřebujete klíč pro odchod z budovy nebo uzavřené oblasti, pak to můžete označit klíčem exit=yes. Toto značení má smysl, pokud se liší pravidla pro vstup a pro odchod.

Přístupnost

  • Použijte značku wheelchair=yes, abyste popsali možnost vjezdu s invalidním vozíkem.
  • Můžete přidat i značku width=*, abyste označili úzké dveře pro navigaci invalidních vozíků.
  • Můžete přidat značku automatic_door=* pro označení automatických dveří pro vozíčkáře a pro varování nevidomých.

Vykreslování

Vchody a adresy

Hlavní článek: Adresy

Pokud se adresa nevztahuje k celé budově, ale k jednotlivým schodištím/vchodům, pak značky entrance=main/staircase/home, addr:housenumber=* a addr:street=* by měly být přidány na hlavní vchody ke schodištím (nebo do domů). Použijte ref=* pro označení "vnitřního" čísla schodiště (nezaměňovat s "vnější" adresou, kterou některá schodiště mají - pro takové adresy by se mělo použít addr:housenumber=*). addr:housenumber=* se má přidat na jeden vchod ke schodišti, ref=* může být označeno na několika vchodech (také na služebních vchodech ke schodišti).

Použijte addr:flats=* pro označení čísel bytů na schodišti, například addr:flats=1-20. Pokud je za dveřmi jen jeden byt, pak použijte jeho číslo addr:flats=14. Pokud jsou v číslování mezery, pak použijte středníky: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Viz také

Odkazy

  1. 1.0 1.1 Tato hodnota není v původním návrhu, ale je často používána.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!