Cs:Key:access

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:access=delivery)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access
WhichAccess.png
Popis
Pro popis přístupnosti daného prvku z hlediska práva. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 6
Vhodné kombinace
Status: de facto

Hodnoty klíče access jsou používány pro popis přístupu z hlediska práva k silnicím a jiným prvkům včetně např. vchodů do domu. Hodnoty mohou být použity ve značce access=* nebo ve značkách spojených s odpovídajícím druhem dopravy. Například access=delivery na obslužné silnici značené highway=service bude znamenat, že všechny druhy dopravy mohou použít vjezd pouze pro dodávku zboží. Vchod do domu dostupný pouze pro pěší zákazníky bude označen entrance=yes a foot=customers. Spolu s omezením způsobu dopravy se dají dále značit omezení vztahující se k výšce a váze, omezení se mohou lišit podle dne a času nebo mohou být směrová.

Protože existuje tolik značek rodiny access pro různé druhy dopravy, můžete pro upřesnění použít skupinový prefix. Tedy bicycle=yes lze někdy najít zapsané jako access:bicycle=yes, i když tento zápis je méně podporován při zpracování dat a nepřidává žádný dodatečný význam.

Hodnoty značek access

Hodnota Význam Popis
yes ano Veřejnost má oficiální, zákonem povolené právo vstupu/vjezdu.
no ne Bez přístupu veřejnosti. Zvažte použití dalších značek (jako třeba foot=yes nebo bicycle=permissive, atd.), kterými popíšete, kdo tedy právo přístupu. Pokud jsou zakázány pouze určité způsoby dopravy, pak spíše namísto obecné značky access=no použijte konkrétnější značení, jako např. vehicle=no, nebo motor_vehicle=no.
private soukromý Přístupno pouze s individuálním povolením vlastníka.


permissive shovívavý Přístupno pro veřejnost, pokud vlastník toto povolení nezruší (což může z hlediska práva kdykoliv v budoucnu udělat). Neplést s "permit" - podobný název, ale téměř opačná situace.
permit s povolenkou Přístupno pouze držitelům povolenek. Ty se obvykle vydávají každému, kdo si zažádá - pokud vlastník vydává jen ve výjimečných případech (nebo běžně žádosti po posouzení zamítá), je vhodnější tagovat access=private.
destination cíl cesty Povoleno pouze, když jedete přímo do tohoto místa, tedy pouze místní doprava. Uvědomte si, že toto omezení často platí jen pro nějaký druh dopravy, třeba pro vozidla a pak je potřeba toto omezení správně vyjádřit konkrétní značkou např. vehicle=destination.
delivery doručování Pouze pro zásobování daného prvku.
customers zákazníci Pouze pro zákazníky daného prvku. Pokud přístup není povolen komukoliv, kdo je ochoten zaplatit, pak použijte spíše hodnotu private. Kluby pouze pro členy se obecně značí jako private.
designated vyhrazeno (neschváleno) Doporučená nebo vyhrazená cesta pro určitý typ vozidel určených klíčem značky (viz níže), např. foot=designated. Značka access=designated by se nikdy neměla objevit na žádném objektu, protože nemá žádný význam! Hodnota designated se používá s jinými klíči, jako třeba foot. Více viz na designated a Omezení způsobů dopravy).

Pro povinně používané cyklostezky značené zvláštní cestou použijte bicycle=use_sidepath.

use_sidepath použij vedlejší stezku Může být použito pouze v zemích, kde jsou cyklisté povinni použít cyklostezku, pokud existuje, a udává povolení přístupu pro paralelně vedenou cyklostezku. Viz bicycle=use_sidepath.
dismount sesedni Přístupno pro některá vozidla (nebo zvířata), pouze pokud sesednete. Hlavně se používá pro cyklisty: použijte bicycle=dismount, pokud cyklista nesmí na kole jet (např. přes hřbitov), ale smí kolo vést. Viz Cs:Bicykly#Omezení pro jízdní kola.
agricultural zemědělské Pouze pro zemědělské stroje.
forestry lesnické Pouze pro lesnické stroje.
discouraged nedoporučováno Máte sice právo sem jet (viz yes), ale vjezd se oficiálně nedoporučuje (např. jízda nákladních vozidel v sice průjezdných, ale hodně úzkých jízdních pruzích). Mapujte pouze, je-li to značeno dopravní značkou (jinak by to bylo příliš subjektivní).

Povolené časy a další podmíněná omezení

Omezení mohou platit pouze v některých hodinách či dnech. Nebo mohou omezovat vjezd vozidel přesahujících jistou váhu. Tyto podmínky lze značit, jak je ukázáno následujícími příklady:

 • Příklad 1 Je povolen vjezd pouze rezidentům ("destination") od 8:00 do 15:00 od pondělí do pátku:
  access:conditional=destination @ (Mo-Fr 08:00-17:00)
 • Příklad 2 Motorová vozidla těžší než 5 tun mohou do ulice vjet, pouze pokud dodávají náklad :
  motor_vehicle:conditional=delivery @ (weight>5)

Povšimněte si, prosím, že výše uvedený způsob značení může být použit pro nahrazení dále uvedených časových omezení. Bylo tedy navrženo, aby tato omezení byla prohlášena za zastaralé a nadále se nepoužívala: date_on=*, date_off=*, day_on=*, day_off=*, hour_on=*, hour_off=*. Také si povšimněte, že použití značky conditional předpokládá určení hodnoty, která většinou slouží jako výchozí hodnota. Například, je-li vjezd povolen pro jednu část dne (a v tuto část dne jde o access=permissive) a je zakázán v jinou část dne (a to jako access=private), dostaneme situaci, kdy bychom měli objekt označit buď značkou access=permissive, nebo access=private. Neexistuje žádný pevný, přesný a univerzální algoritmus, jak rozhodnout, zda bychom v této situaci měli použít permissive nebo private, ale můžeme rozhodně říci, že nelze použít access=yes (nebo nepoužít značku access vůbec), protože access=yes (nebo absence značky access) znamená celodenní povolení vjezdu pro veřejnost.

Celý popis a více příkladů najdete na stránce podmíněná omezení.

Omezení velikosti a zákonná omezení

Lze také značit mnohá omezení podle výšky, šířky, váhy, atd. Odpovídající jednotky se předpokládají v soustavě SI a nedává se k nim žádná přípona. Délky jsou v metrech, váhy v tunách a časy v hodinách. Desetinným oddělovačem je tečka. Výjimkou jsou rychlost, která by měla být v mílích za hodinu (mph), je-li takto omezena dopravní značkou a časy, kde může být přípona 'days', je-li to vhodné.

Omezení směrů jízdy

Jednosměrná omezení

Cesty mohou mít různá omezení pro oba směry. Nejjednodušší omezení je cesta, která tvoří jednosměrnou silnici:

 • oneway=yes jízda je povolena pouze ve směru cesty
 • oneway=-1 jízda je povolena pouze v protisměru cesty
 • oneway=no výchozí, jízda je povolena oběma směry (tato značka se obvykle k cestám nepřidává, pokud jiná značka (jako třeba highway=motorway) neimplikuje oneway=yes

Složitější způsoby omezení závislé na směru jízdy lze zadávat postfixy :backward (zpět) a :forward (vpřed). Například:

 • bicycle:backward=no (když vedle silnice je jednosměrná cyklostezka, která musí být použita a jízdní pruh pro cyklisty opačným směrem)
 • bicycle:backward=yes (pokud cyklisté mohou jet oběma směry v jednosměrce (ale na silnici není zvláštní jízdní pruh))

Pokud mohou cyklisté jet v protisměru, tak se také používá

Značka "oneway" může být pro navigační účely převedena do obecného systému následovně (předpokládáme, že jednosměrky se nevztahují na chodce):

Omezení jednotlivých jízdních pruhů

Hlavní článek: Jízdní pruhy

Omezení přístupu se mohou lišit v jednotlivých jízdních pruzích.

 • hgv:lanes=no|yes|yes (Kamiony nesmí do levého pruhu na silnici o třech pruzích)
 • bus:lanes:forward=no|yes|designated (Autobusy nesmí do levého pruhy na silnici o třech pruzích ve směru vpřed. Pravý pruh je vyhrazen pro autobusy)

Omezení způsobů dopravy

Použijte klíč access=* k popisu obecného mezení vstupu, které se vztahuje na všechny druhy dopravy.

Přidání access=yes k highway=footway teoreticky lze číst jako změnu výchozích omezení(en) (což je obvykle foot=yes a vehicle=no pro highway=footway) na yes - highway=footway + access=yes znamená "silnice, která je otevřená pro všechny chodce a vozidla".

V praxi je tato kombinace často mappery používána pro změnu (spíše než rozšíření) výchozích hodnot. Například access=permissive spolu s highway=steps asi nebude možno projet s náklaďákem, i když to značky mohou tvrdit.

Aby nedocházelo k nejasnostem, můžete se vyhýbat používání obecných značek access=yes a access=permissive a používat konkrétnější značky jednotlivých způsobů dopravy, kde je to možné. Například pro rozlišení stezky pro chodce s otevřeným přístupem od té soukromé, použijte značky jako foot=yes a foot=private namísto značek access=yes a access=private.

Tam, kde se liší omezení podle různého způsoby dopravy, můžete použít značky druhů dopravy. Tyto značky druhů dopravy mají svou hierarchii, která se zužuje, tak jak se značky vzdalují od kořene stromu značek.

Například:

 • access=yes,foot=no znamená, že všechny způsoby dopravy kromě chodců mohou prvek použít.
 • access=forestry,foot=permissive znamená, že lesnická vozidla mohou cestu použít, ale chodci ji mohou používat na základě povolení, které může být v budoucnu odvoláno.
 • Dále viz sekci příkladů.

Pozemní doprava

Tato hierarchie se v každé zemi liší. Je tedy možné, že vaše země má třídy vozidel, které nejsou v tomto seznamu nebo nemá některá, která zde jsou a některé třídy vozidel mohou mít jinou definici.

 • access=* (kategorie: všechny způsoby pozemní dopravy)
  • pohyb bez vozidla
  • Sinnbild Reiter.svg horse=* (jezdec na koni)
  • vehicle=* (kategorie: libovolný dopravní prostředek)
   • Nemotorové vozidlo
    • Jednostopé
    • Dvoustopé
     • Sinnbild - Gespannfuhrwerke.svg carriage=* (kůň/koně + kočár)
     • Sinnbild PKW mit Anhänger.svg trailer=* (přívěsný vozík, musí být tažen jiným vozidlem, které má svá vlastní omezení)
   • motor_vehicle=* (kategorie: jakékoliv motorové vozidlo)
    • Jednostopé
     • Sinnbild Kraftrad.svg motorcycle=* (motocykl, dvoukolové motorové vozidlo, které smí jet po dálnici)
     • moped=* (moped, motorizovaný bicykl s omezením rychlosti; např. obsah motoru maximálně 50 ccm nebo maximální rychlost 45 km/h)
     • Sinnbild Mofa.svg mofa=* (motorové kolo nebo málo výkonný moped, obvykle s maximální rychlostí 25 km/h)
    • Sinnbild Kfz.svg Dvoustopé (kategorie: motorové vozidlo s více než dvěma koly a více než jednou stopou)
     • Sinnbild PKW.svg motorcar=* automobil
     • tourist_bus=* (autobus, který není věřejnou dopravou)
     • goods=* (lehké užitkové vozidlo s maximální vahou do 3,5 tuny)
     • Sinnbild LKW.svg hgv=* (nákladní vozidlo s maximální vahou nad 3,5 tuny)
     • Sinnbild Traktor.svg agricultural=* (zemědělské vozidlo (např. traktor), které má další omezení (např. omezení rychlosti na 25 km/h))
     • atv=* (all-terrain vehicle -  čtyřkolka, vozidla do šířky 50" (1.27 m), stále ve fázi návrhu(en). Můžete radši chtít použít značku maxwidth=1.27.
     • snowmobile=* ( sněžný skútr)
    • Podle použití
     • psv=* (public service vehicle - vozidlo veřejné dopravy)
      • Sinnbild Kraftomnibus.svg bus=* (autobus veřejné dopravy)
      • minibus=* (minibus sloužící k veřejné dopravě)
      • share_taxi=* (malý autobus jezdící dle poptávky)
      • taxi=* (taxi)
     • hov=* (high-occupancy vehicle/carpool - vozidlo s více cestujícími (počet se liší podle země))
     • car_sharing=* (vozidlo systému car sharing)
     • emergency=* (kategorie: vozidla záchranného systému; např., sanitka, hasiči, policie)
     • hazmat=* (vozidlo převážející nebezpečné materiály)
     • disabled=* (držitelé průkazu postižené osoby. Používá se i na semaforech ne pouze na parkovištích.)

Není v seznamu:

Hybridní auta, elektrická vozidla a jiná bezemisní vozidla (např. poháněná vodíkem).

Vozidlo najmuté i s řidičem.

Vozidla s náhonem na všechny čtyři kola (4wd_only=*).

Sinnbild LKW mit Anhänger.svg  Silniční vlak (nemělo by to být "hgv_caravan" ?).

Další konfigurace nákladních aut -  B-double(en), double-B doubles a 2AB quads.

Vodní doprava

 • access=* (kategorie: jakýkoliv způsob transportu po vodě)
  • boat=* (zahrnuje malé čluny, včetně jachet)
   • motorboat=* (čluny a jachty s motorovým pohonem, na cesta také plachetnice používající motor)
   • sailboat=* (čluny a jachty používající plachty, na cesta pod plachtami, nepoužívaje motor)
   • canoe=* (čluny bez plachet i bez motoru, jako třeba lodičky, kánoe, kajaky, atd.)
  • fishing_vessel=* (rybářské lodě jakékoliv velikosti)
  • ship=* (obchodní lodě jakékoliv velikosti i nákladu)
   • passenger=* (lodě převážející pasažéry, buď linkové (trajekty) nebo výletní)
   • cargo=* (jakákoliv nákladní loď)
    • bulk=* (zahrnuje jakýkoliv suchý náklad)
    • tanker=* (zahrnuje jakýkoliv mokrý náklad, včetně stlačeného plynu)
     • tanker:gas=* (stlačený nebo zkapalnělý plyn)
     • tanker:oil=* (ropa a ropné produkty)
     • tanker:chemical=* (všechny ostatní produkty v tancích)
     • tanker:singlehull=* (speciální kategorie pro jednotrupé lodi, jelikož většina Evropy a USA má speciální pravidla pro tankery s jedním trupem. Obecná značka je pro lodě s dvěma trupy.)
    • container=* (společná značka pro obecný náklad)
    • imdg=* (nebezpečný náklad podle IMDG ( International Maritime Dangerous Goods Code(en))
   • isps=* (International Ship and Port Facility Security Regulation)

Kolejová doprava

 • access=* (kategorie: všechny druhy kolejové dopravy)

Uzly, cesty a plochy

Značky skupiny "access" mohou být použity na uzly, cesty a plochy. V komunitě OSM jsou různé priority, kam značky "access" umísťovat: na plochu (obvykle se jedná o náměstí, které má specifické podmínky vjezdu), na cestu (obvykle silnici skrz náměstí) nebo na uzel (obvykle bránu v překážce, která obklopuje náměstí a kde je možno na náměstí vjet). Uvědomte si, že značka "access" označuje vstup do oblasti z právního pohledu, kdežto překážky a informační značky jsou pouze hmotnými odrazy omezení v oblasti. Tedy oblast s pouze soukromým přístupem ("private") by měla mít toto označení, i když nemá žádnou obklopující bariéru, nebo je bariéra poškozená. Uvědomte si, že různé vstupy mohou mít různé hodnoty "access" a že různé cesty uvnitř mohou mít různé hodnoty taktéž. Například, máme plochu se vstupem na povolení, takže ji označíme "access=permissive". Ale je několik vchodů, z nichž jeden je pro všechny lidi a jiný jen pro lidi, kteří mají klíč. Takže jeden vchod označíme "access=permissive" a ten druhý "access=private". Jiný příklad - máme botanickou zahradu s přístupem na povolení, ve které jsou silnice, které jsou určeny pro veřejnost a jiné silnici, které jsou pouze pro zaměstnance. V tomto případě bude "access=permissive" na jedněch silnicích a "access=private" (nebo "access=no") na ostatních.

Když zakreslujete nějakou plochu, pak je na vás, kam umístíte značky "access": na plochu, na vjezdy/vstupy nebo na silnice uvnitř plochy (protože nikdo vás nemůže nutit, abyste mapovali nějakým způsobem), ale odstraňování správných značek, které zakreslil někdo jiný, není správné (a blíží se vandalismu). Pokud si myslíte, že je správně dávat značky na plochu, udělejte to, pokud je chcete dávat na silnice uvnitř plochy, dělejte to, pokud na vjezdy/vstupy, pak to dělejte tak. Ale neodstraňujte značky z prvků, i když se vám nelíbí.

Příklady

 • bicycle=yes Veřejnost může použít prvek, jede-li na kole.
 • horse=designated Cesta je vyhrazena pro jezdce na koni.
 • motorcycle=unknown Není jasné, zda tuto cestu mohou použít motocyklisté.
 • motorcar=private Vlastník musí povolit vjezd každého automobilu. Vjezd automobilem je pouze soukromý; například na soukromě vlastněné silnici.
 • goods=no Vjezd nákladním vozidlům je zakázán.
 • hgv=no Vjezd těžkým nákladním vozidlům je zakázán.
 • boat=no Vodní cesta není otevřena pro plavbu lodí.
 • oneway=yes + psv=opposite_lane Silnice je jednosměrná pro auta, ale v protisměru vede pruh pro autobusy a taxi.
 • maxweight=7 Omezeno na váhu 7 tun.
 • maxaxleload=3.5 Omezeno na váhu 3,5 tuny na nápravu.
 • maxheight=2.5 Maximální výška vozidla je 2,5 metru.
 • maxdraught=1 Maximální ponor lodi je 1 metr.
 • maxspeed=110 Maximální rychlost je 110 km/h.
 • maxspeed=55 mph Maximální rychlost je 55 mil za hodinu.
 • maxstay=14 days Maximální doba setrvání v místě; jednotky mohou být hodiny (hour/hours) nebo dny (day/days).
 • access:bicycle=yes Alternativní forma zápisu. Méně podporovaná uživateli dat.
 • access:horse=designated Alternativní forma zápisu. Méně podporovaná uživateli dat.
 • access:boat=designated Alternativní forma zápisu. Méně podporovaná uživateli dat.
Jednosměrná ulice s protisměrnou cyklostezkou

Jednosměrná ulice s protisměrnou cyklostezkou:

Viz také

Warning: Default sort key "access" overrides earlier default sort key "Key:access".