Cs:Key:motorcycle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorcycle
Sinnbild Kraftrad.svg
Popis
Omezení vjedu pro motocykly Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Zákonem dané omezení vjezdu pro  motocykly. V České republice zpravidla reprezentované dopravní značkou B 7 Zákaz vjezdu motocyklů. Česká legislativa touto dopravní značkou nerozlišuje mezi motocykly s/bez postranního vozíku (zákaz tedy platí pro oba případy).

Hodnoty najdete na stránce access=*.

Viz také