Da:Key:access

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access
WhichAccess.png
Beskrivelse
Beskrivelse af tilgængeligheden af et element. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Gruppe: Restrictions
Brugt på disse elements
kan tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderkan tilknyttes til relationer
Dokumenterede værdier: 21
Brugbar kombination
Status: de facto

Brug adgang-tags til at beskrive det tilladte eller det ønskede niveau for adgang langs stier, veje eller enhver anden form for 'ways'-element.

Værdier

 • access=yes Offentligheden har en officiel, lovmæssigt stadfæstet ret til adgang.
 • access=designated Vejen er en foretrukken/udpeget, men ikke obligatorisk, rute for en bestemt køretøjstype eller bestemte køretøjstyper (givet ved lov eller andet), ofte angivet ved et trafikskilt.
 • access=official Vejen er dedikeret ved lov til en bestemt rejseform. Normalt markeret med færdselstavler.
 • access=destination Offentligheden har ret til adgang, hvis denne vej er den eneste vej til destinationen. Ofte skiltet på undertavle med "Ærindekørsel tilladt" eller "Gælder kun gennemkørsel" (for adgang forbudt-skilte).
 • access=agricultural Kun for landbrugsrelateret trafik.
 • access=forestry )Kun for skovbrugsrelateret trafik.
 • access=delivery Denne rute må kun bruges til at levere varer til en kunde. F.eks. skiltet med "Varekørsel tilladt".
 • access=permissive Ejeren giver generel tilladelse til adgang selvom offentligheden ikke har en lovmæssig ret til at færdes her.
 • access=private Ejeren kan give individuel adgangstilladelse.
 • access=no Adgang er ikke tilladt. Angiv så vidt muligt med ekstra tags hvilke transportformer, der har adgang.
 • access=unknown Adgangsbetingelsen er ukendt eller uklar.

De fleste vejtyper har standardværdier for adgang, som gælder hvis andet ikke er anført. Se OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Denmark for standardbegrænsningerne, der gælder for Danmark.

Transportrestriktioner

Brug access=*-nøglen til at beskrive en generel adgangsbegrænsning (for alle transportformer). Dette kan blive strammet eller lempet ved at tilføje nogle af de nedenstående nøgler (keys), der beskriver adgang for mere specifikke transportformer.

Den værdi, som angiver betingelserne for adgang for en bestemt transportform, er oplistet nedenfor. Du kan også finde nogle eksempler nederst på denne side.

Landbaseret transport

Dette hierarki er forskelligt for land til land. Det er derfor muligt, at andre lande har køretøjsklasser, som ikke er på denne liste. Det kan endda være at nogle køretøjsklasser kan have en anden definition end den, der er anført nedenfor.

Herunder er hierarkiet beskrevet for Danmark.

 • access=* (kategori: landbaseret transport)
 • vehicle=* (kategori: ethvert køretøj)
  • Ikke-motoriseret køretøjer
   • Enkeltsporet
   • Dobbeltsporet
 • motor_vehicle=* (kategori: motoriseret køretøj)
  • Motoriseret køretøj
   • Enkelt sporet
    • Sinnbild Kraftrad.svg motorcycle=* (en tohjulet motorcykel, som det er tilladt at køre på motorveje)
    • moped=* (knallert 45, altså en 'motorcykel', der er hastighedsbegrænset.
    • Sinnbild Mofa.svg mofa=* (en knallert, der ikke kan køre hurtigere end 30 km/t og som må køre på cykelstier)
    • snowmobile=* (snescooter)
   • Sinnbild Kfz.svg Dobbelt sporet
    • Sinnbild PKW.svg motorcar=* (kategori: motorkøretøjer med mere end 2 hjul eller mere end 1 spor)
     • hov=* (køretøj, hvor tre eller flere personer rejser i samme køretøj til arbejde)
     • Sinnbild PKW mit Anhänger.svg caravan=* (køretøj, som har behov for at blive trukket af et andet køretøj, som har sine egne begrænsninger (?))
     • goods=* (lettere erhvervskøretøjer, f.eks. varevogne eller lastbiler med en maksimal tilladt vægt på op til 3,5 tons)
     • Sinnbild LKW.svg hgv=* (lastvogn, f.eks. lastbiler med en maksimal tilladt vægt over 3,5 tons)
     • psv=* (offentligt køretøj med særlig tilladelse)
     • Sinnbild Kraftomnibus.svg bus=* (bus, der fungerer som et offentligt transportmiddel)
     • taxi=* (taxi)
 • Brugsorienteret
   • agricultural=* (landbrugsmotorkøretøjer, f.eks. traktorer, der har yderligere restriktioner, f.eks. en hastighedsbegrænsning på 25 km/t)
   • forestry=* (skovbrugsmaskiner)
   • emergency=* (kategori: nødsituationsmotorkøretøjer, f.eks. ambulance, brandbil eller politibil)
   • hazmat=* (motorkøretøjer, der transporterer farligt materiale eller gods)
   • hov=* (køretøj med høj belægningsprocent - som regel mere end 2 personer; samkørselskøretøj)
   • 4wd_only=yes (kun firhjulstrukne biler, "4WD")

Ikke på listen: hybridbiler, elektriske biler, Sinnbild LKW mit Anhänger.svg lastbilsvogntog, Sinnbild Traktor.svg traktor

Vandbaseret transport

 • access=* (kategori: vandbaseret transportmåde)
  • boat=* (små både og lystfartøjer, herunder lystbåde)
   • motorboat=* (både og lystbåde med motor, way også for sejlbåde der bruger motor)
   • sailboat=* (både og lystbåde der bruger sejl og ikke motor way)
   • canoe=* (små både, der ikke bruger sejl eller motor, såsom joller, kanoer og kajakker)
  • fishing_vessel=* (fiskerbåde af enhver størrelse)
  • ship=* (ethvert kommercielt skib af enhver størrelse)
   • passenger=* (passagerskib, f.eks. færge eller krydstogtskib)
   • cargo=* (enhver type lastskib)
    • bulk=* (enhver type tørbulk-lastskib)
    • tanker=* (enhver type vådbulk-tankskib, f.eks. olie- og gastankere)
     • tanker:gas=* (komprimeret eller flydende gas)
     • tanker:oil=* (råolie og olieprodukter)
     • tanker:chemical=* (alle andre produkter på tanke)
     • tanker:singlehull=* (enkeltskrogede olietankskibe, som det meste af Europa og USA har mere restriktive regler for end for dobbeltskrogede. Det generelle tag er dobbeltskrog, hvis dette tag er i brug.)
    • container=* (samlet tag for generel last, f.eks. container)
    • imdg=* (farlig last, dækket af IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods-koden))
   • ISPS=* or isps=* (International Ship and Port Facility Security-kode)

Spor baserede transportsystemer

 • access=* (kategori: enhver spor-baseret transporttype)

Rutefindingsrestriktioner

Retningsbegrænsninger

Veje kan have forskellige adgangsbegrænsninger for hver retning. Den mest simple tilfælde er veje, der er ensrettede:

 • oneway=yes kørsel er kun tilladt i vejens retning (way)
 • oneway=-1 kørsel er kun tilladt imod vejens retning (way)
 • oneway=no standard, adgang tilladt i begge retninger (denne nøgle/værdi-kombination behøver ikke at blive tilføjet veje (way))


For mere komplekse retningsafhængige restriktioner, kan postfikserne :backward (baglæns) og :forward (fremad) bruges på nøglerne, for eksempel:

 • bicycle:backward=no (når en vej har en enrettet cycleway=* ved siden af det, der skal bruges (?), og en cyclelane=* i den anden retning)
 • bicycle:backward=yes (når cyklister har lov til at bevæge sig i begge retninger på en ellers ensrettet gade (men ingen cyclelane=* er til stede))

Også i brug når cyklister må cykle i modsat retning:

Det ensrettet tag kan oversættes (til routing-formål) til følgende system (begrænsninger i ensretning, findes formentlig ikke anvendelse på fodgængere):

Restriktioner afhængige af adgangstid eller andre betingelser

Restriktioner kan være begrænsede til bestemte tider på dagen. Eller de gælder kun for køretøjer over en vis vægt. Sådanne restriktioner kan tagges som vist i de efterfølgende eksempler:

 • Eks. 1. Kun færdsel med ærinde er tilladt mellem kl. 8 og 17 på hverdage:
  access:conditional=destination @ (Mo-Fr 08:00-17:00)
 • Eks. 2. Motorkøretøjer over 5 tons har kun adgang i forbindelse med varekørsel:
  motor_vehicle:conditional=delivery @ (weight>5)

Den beskrevne metode ovenfor kan erstatte de følgende simple tags til tidsbestemte restriktioner og det anbefales derfor ikke længere at anvende disse tags:
date_on=*, date_off=*, day_on=*, day_off=*, hour_on=*, hour_off=*

For en fuld beskrivelse og flere eksempler se conditional restrictions (på engelsk).

Størrelsesbegrænsninger og lovmæssige begrænsninger

Nøgler

Værdier

Fysiske værdier skal ikke beskrives med nogen enhed. For længder bruges meter, for vægt bruges tons og for tid bruges timer. Decimaltal skal skrives på den engelske måde med decimalpunktum '.', fx 2.25, og altså ikke med decimalkomma, som man gør i Danmark.

Eksempler

Transportrestriktioner

access=private             (Der er ingen offentlig adgang, medmindre der er tilføjet et 
                    lempende tag, f.eks. et af nedenstående tags.)
foot=yes                (Offentligheden har ret til adgang til fods.)
bicycle=yes              (Offentligheden har ret til adgang på cykel.)
horse=designated            (Ruten er beregnet til brug af ryttere til hest.)
motorcycle=unknown           (Det er uklart, om motorcykler kan bruge denne sektion. )
motorcar=private            (Ejeren skal give individuel adgang til bilkørsel. 
                    Adgang med bil er for private, f.eks. på en privat vej.)
goods=no                (Generel varekørsel er ikke tilladt.)
hgv=no                 (Lastvognstrafik er ikke tilladt.)
boat=no                (Vandvej er ikke sejlbar med båd.)
oneway=yes + psv=opposite_lane     (Gaden er ensrettet for biler, men der er en modsatrettet vognbane 
                    til busser og taxaer.)

Rutefindingsrestriktioner

Ensrettet

En ensrettet gade med en modkørende cykelsti

Gaden på billedet (Burton Street, North Sydney, Australien) er en ensrettet gade med en cykelsti i den modsatte retning. Dette kan beskrives med følgende tags:

Størrelsesbegrænsninger og lovmæssige begrænsninger

 • maxweight=7 Maksimalvægt i tons, her 7 ton.
 • maxaxleload=3.5 Maksimalvægt per aksel i tons, her 3,5 ton.
 • maxheight=2.5 Maksimalhøjde i meter, her 2,5 meter.
 • maxwidth=3 Maksimalbredde i meter, her 3 meter.
 • maxlength=15 Maksimallængde i meter, her 15 meter.
 • maxdraught=1 Fartøjets maksimale dybde for navigation i meter, her 1 meter.
 • maxspeed=110 Hastighedsbegrænsning i km/t, her 110 km/t.
 • minspeed=50 Minimumshastighed i km/t, her 50 km/t.
 • maxstay=14 days Den maksimalt tilladte opholdstid; enheder i tagget er enten hours eller days. Her 14 dage.

Se også