Da:Key:surface

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surface
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
Beskrivelse
Beskriver overfladen af en vej eller flade. Show/edit corresponding data item.
Gruppe: Properties
Brugt på disse elements
kan ikke tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderkan ikke tilknyttes til relationer
Dokumenterede værdier: 54
Brugbar kombination
Status: de facto

Nøglen surface=* anvendes til at beskrive overfladen af en vej (highway=*) eller af en kunstig flade såsom en sportsbane (leisure=*).

Overflader med (hård) belægning (surface=paved) omfatter alle overfladetyper såsom asfalt, beton eller belægningssten, der ikke eller kun i ringe omfang tillader vand at trænge igennem. Overflade uden belægning (surface=unpaved) omfatter overflader såsom grus eller sand, som er gennemtrængelig for vand. Det anbefales at anvende en specifik værdi for overfladetypen i stedet for de generelle tags surface=paved og surface=unpaved

I Danmark kan man antage, at alle veje beregnet til motoriseret trafik (med undtagelse af highway=track) er asfalterede, med mindre andet er angivet med surface=*. Derimod kan man ikke antage nogen standardværdi for stier beregnet til fodgængere, cykler og ryttere. Her anbefales det derfor altid at anvende surface=*.


Nøgleværdier

Overflade

Nøgle Værdi Element Kommentar Foto

Paved

surface paved way area Vej med belægning

Fællesbetegnelse for veje og stier med hård belægning, såsom asfalt eller belægningssten. Anvend så vidt muligt en mere præcis værdi.

Paved mosaic.png
surface asphalt way area Asfalt Surface asphalt.jpg
surface chipseal way area Less expensive alternative to asphalt concrete, using a thin base of hot bitumen or asphalt with aggregate pushed into it. Common in many American countries and Oceania. Often hard to distinguish from asphalt concrete by laypersons, some consider it as subtype of asphalt rather separate surface. In the end many chipsealed roads are tagged as asphalt instead. Chipnseal.jpg
surface concrete way area Beton.

Sammenhængende overflade støbt i beton.

Magallanes, ruta 9, 2.jpg
surface concrete:lanes way area Betonspor

Kun hjulsporene er forsynet med beton(fliser).

Concrete lanes.png
surface concrete:plates way area Betonplader

Store udlagte betonplader, større end fliser.

Bypass road made of big concrete plates.jpg
surface paving_stones way area Belægningssten

fliselignende sten støbt i beton og med en regelmæssig form, ikke nødvendigvis firkantede. Bruges mest på gader og stier med ringe trafik. Belægningen er mindre egnet til tunge køretøjer.

Mix of paving stones IMG 20200910 163455.jpgSquare paving stones.jpgIndian sandstone paving slabs for patio garden.jpg
surface sett way area Chaussésten eller Brosten

Chaussésten er rektangulære, tilhuggede sten, som oftest af granit, med sidelængde 8-12 cm. Større tilhuggede sten kaldes brosten. Ubehandlede natursten tagges som surface=cobblestone
Se Wikimedia Commons for billeder.

Granite Setts.jpgKohlenbrennerbrücke, sett paved white lines 01.jpgPflastersteine 1.jpg
surface unhewn_cobblestone way area Raw cobblestone of natural, uncut, rounded stones. Unlike pebblestone, the stones are firmly connected to the ground. Ancient road surface.jpg
surface cobblestone way area Ubehandlede eller større tilhuggede Natursten.

En sammenligning mellem ubehandlede (cobblestone) og behandlede (sett) sten kan findes her Wikimedia Commons. Chaussésten (10 cm kantlængde) bør tagges som surface=sett.

surface cobblestone:flattened way area Natursten med fladhugget top

Overvej at anvende surface=cobblestone eller surface=sett i stedet for.

surface bricks way area A surface paved with dried clay bricks. Note that some people use surface=paving_stones for them and treat them as subtype of paving stones. Reformierter Schulgang (7) in Leer (2023).jpg
surface metal way area Metal

Anvendes for eksempel på broer. Har ofte en overfladebehandling, som sikrer god friktion.

Tread chrome metal.jpgMetal footbridge over Sand Quarry - geograph.org.uk - 1325566.jpg
surface wood way area Træ

Anvendes for eksempel på broer eller til hævede gangstier over sumpede områder.

Bridge-path-straight-wooden (24029070260).jpg
surface stepping_stones way area Stones or plates individually arranged in a row, allowing to walk on, surrounded by an unpaved medium such as grass or water Stepping stones - geograph.org.uk - 832601.jpgRiver Rothay stepping stones 120508w.jpg


surface rubber way area Playground safety surfacing made of recycled rubber tire products such as poured rubber, rubber tiles or loose rubber mulch. These surfaces are usually made of rubber designed specifically for aesthetics, child safety, and/or ADA wheelchair accessibility. Pärnu mänguväljak.IMG 20210807 134624
surface user_defined way area Se Taginfo for ofte anvendte værdier.

Unpaved

surface unpaved way area Vej uden belægning

En grov beskrivelse af veje, hvor overfladen ikke består af asfalt, belægningssten eller anden hård belægning. Anvend så vidt muligt en mere præcis værdi.

surface compacted way area Pakket overflade

bestående af en blanding af grove og fine materialer. Typisk overflade for "gode" grusveje. Kendes også som Makadam. Overvej at anvende surface=gravel eller surface=pebblestone hvis der er meget løs grus eller ral på overfladen.

Compacted forest track no1.jpg
surface fine_gravel way area Fint grus.

God kompakt overflade af groft sand eller fint grus <2 cm. Ofte anvendt overflade til gangstier. For grovere eller eroderede overflader anvend surface=gravel.

Fine gravel path in Voltino, Zagreb
surface gravel way area Grus

Løs overflade af mindre skarpkantede sten eller skærver med diameter 2-8 cm.

Štěrková cesta u Pláštíku.jpg
surface shells way area Describes the surface of a feature as covered in small (parts of) seashells; commonly seen on footways and cycleways in the Netherlands.
surface rock way area Big pieces of rock used to improve path quality or exposed bare rock, including trails across natural=bare_rock. Typically in mountainous areas. Cascade canyon trail teton 20190713 095423 1.jpgTrail in Tatra mountains paved with local rocks.jpg
surface pebblestone way area Ral

Løs overflade af mindre sten afrundet af erosion i strømmende vand. Typisk 2-8 cm diameter. Se også surface=gravel

Dscf1781-800.jpgDscf1829-800.jpgDscf1831-800.jpg
surface ground way area Jord, ubehandlet overflade

Ubehandlet overflade uden påfyldning af materialer.

Gfp-florida-big-shaols-state-park-forest-trail.jpg
surface dirt way area Ubehandlet

Ubehandlet overflade uden påfyldning af materialer. Meget lig surface=ground.

Rainy dirt road on the Tibetan Plateau.jpg
surface earth way area Jord

Ubehandlet jordoverflade uden påfyldning af materialer. Meget lig surface=ground.

Rainy dirt road on the Tibetan Plateau.jpg
surface grass way area Græs

Findes kun på veje og stier med meget let trafik.

Grass path on field 20160719.jpg
surface grass_paver way area Græsarmeringssten

Giver en grøn overflade og tillader effektiv dræning af regnvand. Anvendes sommetider på parkeringspladser.

Dscf1611-800.jpgDscf1614-800.jpg
surface metal_grid way area Metal grids are often used as a surface on industrial-style bridges or stairs. When wet, the surface can become very slippery, especially for bikes. The surface can also be unsuitable for dogs, due to the sharp edges and the look-through effect. This surface is sometimes known as metal grate, metal grating, steel grate/grating, or open grate. Detern - Arnold-Goudschaal-Weg - Schöpfwerk Holte 08 ies.jpg
surface mud way area Mudder

Som surface=ground men det meste af tiden meget fugtig og opkørt.

Muddy Path - geograph.org.uk - 3017448.jpg
surface sand way area Sand

Som regel løs overflade med en kornstørrelse omkring 1 mm. Kan være vanskelig at cykle på.

Sand Way.jpg
surface woodchips Træflis Tanner Moor 2 (DFdB).jpg
surface snow way area Winter roads surfaced with compacted snow.
surface ice way area Ice roads, winter roads Jaatee2003.jpg
surface salt way area Salt

(på indtørrede saltsøer)

2012.10.02.155200 Bonneville Salt Flats Utah.jpg
surface user_defined way area Se Taginfo for ofte anvendte værdier.

Special (sports, etc.)

surface clay way area Most common on tennis courts. Sometimes used for other sports: soccer, athletic tracks, boules, etc. EVD-tenis-212.jpg
surface tartan way area A synthetic, all-weather surface typically used in running and other sport tracks. Although Tartan is a trademark, it is used as a generic term due to its widespread usage. Athletics track.jpg
surface artificial_turf way area An all-weather surface made from synthetic fibres to look and feel like natural grass. Often used for tracks and pitches of sports such as football, baseball, etc. Kunstgress.JPG
surface acrylic area An artificial surface covered with acrylic resin-bound coating. Often used for tennis courts, basketball courts, etc. Prominent brands include: DecoTurf, GreenSet and so on. Court Arthur Ashe.jpg
surface carpet way area Carpet may be used for some sport courts such as indoor tennis courts and appear on some highway=corridor. Korty power game.jpg
surface user_defined way area Se Taginfo for ofte anvendte værdier.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.


Overflade af cykel- og gangstier tagget som del af en vej

Hvis cykel- eller gangstien er tagget som en del af en større vej (f.eks. highway=secondary + cycleway=track) kan man anvende den følgende syntaks:

footway:surface=paving_stones (for et fortov tagget som sidewalk=*)

Hvis der kun er cykel- eller gangsti på en side af vejen eller hvis de to sider har forskellig overflade kan man anvende den følgende syntaks:

cycleway:right:surface=asphalt
cycleway:left:surface=paving_stones

Med den samme syntaks kan man på tilsvarende vis tilføje andre egenskaber til cykel- og gangstier: smoothness, oneway, bicycle, foot, width, segregated med mere.


Visning

I øjeblikket bliver overfladetypen ikke vist på Mapnik standardkortet.


Anvendes sammen med


Se også