Cs:Key:vehicle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg vehicle
Vehicles symbol.png
Popis
Omezení vjezdu pro všechna vozidla Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Zákonem dané omezení vjezdu pro všechny druhy vozidel (motorových i nemotorových, platí tedy např. i pro jízdní kola). V České republice zpravidla reprezentované dopravními značkami B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) a B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel (POZOR! při mapování je v tom rozdíl - viz dále). Česká legislativa touto dopravní značkou zakazuje vjezd všem druhům vozidlem, motorovým i nemotorovým. Ze značky B 1 současně vyplývá informace, že stejný zákaz platí i z druhého směru jízdy. Případné výjimky ze zákazu vjezdu se vyjadřují na dodatkové tabulce.

Z pohledu mappera je nutné zjistit a dodržet faktický stav věci a odlišně mapovat úseky označené dopravní značkou B 1 a dopravní značkou B 2:

  • úsek označený dz B 1 (viz obrázek v pravém sloupci) se značkuje pomocí vehicle=no
  • úsek označený dz B 2 se efektivněji značkuje pomocí oneway=yes - podrobněji právě viz oneway

Hodnoty najdete na stránce access=*.