Cs:Key:maxheight

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight
Dopravná značka B24.svg
Popis
Zákonem dané omezení maximální výšky v metrech Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Klíč maxheight=* vyjadřuje omezení maximální výšky pro cestu, na kterou je přidán. Ve většině případů to znamená omezení dané zákonem, ale existují i místa, kde je použit jinak. Uvědomte si, že je-li žádoucí rozlišovat mezi zákonnou a reálnou maximální výškou, pak tato musí být ta nižší. Ke značení reálné maximální výšky použijte klíč maxheight:physical=*.

Jak mapovat

U mostu by tag maxheight=* měl být nastaven na cestě, která vede pod most. Označte pouze tu sekci silnice, kde jsou dopravní značky. Pokud žádné značky nejsou, pak označte pouze přibližnou část cesty pod mostem (viz také osm help 3275).

Není-li uvedena žádná jednotka, předpokládají se metry. Takže například maxheight=3.8 znamená maximální výšku 3,8 metru.

Příklady

Výška Značení Poznámka
Tři metry maxheight=3 Nebo se dá použít maxheight=3 m.
3,8 metru maxheight=3.8 Povšimněte si, že oddělovačem je desetinná tečka!
6 stop a 7 palců maxheight=6'7" Použijte apostrof pro stopy a uvozovky pro palce. Bez mezer.

Nenumerické hodnoty

Používají se i nenumerické hodnoty, aby se označili silnice, na kterých je fyzické omezení výšky, ale nejsou zde žádné dopravní značky, které by vyznačovaly zákonné omezení.

Hodnota Význam Poznámka
default Není zde žádná dopravní značka vyznačující zákonné omezení a reálné omezení výšky je dostatečné, aby umožnilo provoz vozidlům, která jsou pod obecným limitem výšky dané země. V některých zemích chybějící dopravní značka jasně říká, že toto je pravda.

V Německu (Evropě?) toto také implikuje reálné omezení výšky na nejméně 4,5m. V ČR umisťuje správce komunikace značku B 16 od světlosti 4,8m níže - což při použití metodiky "odečíst 15 cm a zaokrouhlit na desítky cm dolů" znamená default >= 4,6m.[1]

Nejčastěji používaná hodnota maxheight
below_default Není zde žádná dopravní značka vyznačující zákonné omezení, ale reálné omezení výšky je nižší než obecný limit dané země. Tato hodnota se hlavně používá u soukromých průjezdů pod budovami, kde dopravní značka není zákonem vyžadována, nebo, přestože vyžadována je, chybí.
no_indications Ani dopravní značka ani její nepřítomnost nenaznačují maxheight. Také reálné omezení výšky není dobře známo, takže se nedá říci, zda je pod obecným limitem dané země.
no_sign Přinejmenším v případě německých veřejných silnic no_sign je ekvivalentní default. Jelikož je tato hodnota méně specifická než hodnoty uvedené výše, měla by se nahradit jednou z hodnot uvedených výše.
none Tato hodnota se hlavně používá s významem, že zde není žádné omezení výšky jiné než je obecné výškové omezení dopravy. Tedy tato hodnota je zamýšlena jako ekvivalent k default, ovšem někteří mappeři mohli použít none se stejným významem jako no_sign. Přinejmenším v případě německých veřejných silnic je none ekvivalentem default. Pokud je hodnota none použita pod mostem nebo v tunelu, pak je to intuitivně špatně. Tedy je často mazána. Použití hodnoty none není konzistentní s maxspeed=none, kde none opravu znamená, že zde není žádné zákonné omezení a ani výchozí omezení rychlosti.
unsigned Tato hodnota je používána se stejným významem jako default, ale může i mít stejný význam jako no_sign. Přinejmenším v případě německých veřejných silnic je ekvivalentní k default. Tato hodnota vypadá jako špatný překlad z němčiny a znamená, že zde nejsou žádné dopravní značky.

Chybějící značka maxheight=* může znamenat, že zde není žádné omezení výšky, ale také že omezení je, ale nikdo ho dosud nezmapoval. Tedy značka jako maxheight=default je velmi hodnotnou informací pro navigaci nákladních vozidel.

Dále mají tyto nenumerické hodnoty svůj účel pro ověřování kvality mapy Maxheight Map, kde odstraňují označení o chybějící značce maxheight=*. Nenumerické hodnoty se používají hlavně v Německu a několika zemích okolo, kde se systematicky používá mapa Maxheight Map pro sběr dat o maximální výšce.

Vykreslování

Časté chyby

Neplatné hodnoty

Často není správně zadaná hodnota omezení. Následující tabulka obsahuje příklady nesprávných značek a jejich správného zápisu.

Nesprávně Vysvětlení Správně
maxheight=3.8m Chybí mezera mezi hodnotou a jednotkou. maxheight=3.8 m
maxheight=3.8 meters Jednotka 'meters' není správnou jednotkou. maxheight=3.8 m nebo maxheight=3.8
maxheight=0,6 Je použita desetinná čárka. maxheight=0.6 nebo maxheight=0.6 m
maxheight=7 ft Jednotka 'ft' není správnou jednotkou. Použijte x'y". maxheight=7'0"
maxheight=7' Nezapomeňte přidat palce, i když je jich 0. maxheight=7'0"
maxheight=2.3; 7'9" Je povolena pouze jedna hodnota. Zvolte metry nebo stopy/palce. maxheight=2.3 m nebo maxheight=7'9"

Fotografie

Toto jsou dopravní značky ze Spojeného království, které obsahují stopy a palce:

UK Max Height.jpg UK maxheight imperial warning.jpg

Další příklady dopravních značek jsou třeba zde: dopravní značky v Spojeném království nebo zde: Dopravní značky v Česku.

Související značky

  • maxheight:physical=* pokud reálná překážka (na rozdíl od zákonného omezení) omezuje provoz na silnici.
  • barrier=height_restrictor v kombinaci s maxheight=* pro záměrné zamezení vjezdu vyšších vozidel do oblasti, například parkoviště.
    Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
  • access=* jiná omezení vjezdu/vstupu
  • height=* výška objektu, např. budovy

Viz také

  • Maxheight Map pomáhá najít chybějící značení maxheight pod silničními a železničními mosty a v tunelech. Více informací najdete na Wiki stránce.