Cs:Key:maxheight:physical

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight:physical
Nederlands verkeersbord L1.svg
Popis
Reálná maximální výška v metrech. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značka maxheight:physical vyjadřuje reálné omezení výšky na cestě, na kterou je přidána. Není-li určena žádná jednotka, předpokládá se hodnota v metrech.

Příklad

Dopravní značky pro maximální reálnou výšku

Poznámka

Tato značka je nová a stále nepodporovaná vykreslovacími a navigačními softwary a měla by tedy být používána spolu se značkou maxheight=*.

Viz také

  • maxheight=* pro použití s :legal a :physical, nebo tam kde rozdíl není důležitý. Široce používaná a zavedená značka pro značení omezení daného zákonem.
  • maxheight:legal=* pro zákonem dané omezení pro dopravu používající cestu. (Toto je téměř nepoužívaný návrh. Použijete-li tuto značku, zvažte přidání i značky maxheight=*).
  • height=*
  • maxwidth=*
  • access=* pro omezení daná zákonem