Pl:Key:maxheight:physical

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight:physical
(maksymalna_wysokość)
Brasil A-37.svg
Opis
Rzeczywista wysokość prześwitu pod przeszkodą. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu


maxheight:physical=* wyraża maksymalną wysokość prześwitu pod przeszkodą, której dotyczy znak. W Polsce oraz prawdopodobnie w krajach ościennych wysokość ta nie jest oznaczana na znakach drogowych.

Definicja

Tag oznacza maksymalną wysokość pomiędzy powierzchnią drogi a przeszkodą (wiadukt, akwedukt, zadaszenie). W Polsce wyrażamy na nim rzeczywistą wysokość przeszkody, która może być wyższa niż ta na znaku B-16 (wyrażona w maxheight=*).

Mapowanie

Wartość dodajemy do fragmentu drogi pod przeszkodą. Dla wysokości w metrach wpisujemy samą liczbę, do rozdzielenia części dziesiętnej używamy kropki. Tag powinien występować wspólnie z maxheight=*.

W niektórych państwach wysokość podajemy w stopach i calach. Nie ma konieczności przeliczania tych jednostek na metry.

Przykład

maxheight:physical=4.2 - maksymalna wysokość pojazdu, który może wjechać pod przeszkodę to 4.2 m;

maxheight:physical=6'7" - 6 stóp i 7 cali.

Inne kraje

W niektórych państwach maksymalna wysokość jest wyrażona na znakach drogowych:

kraj znak wyjaśnienie
Holandia Nederlands verkeersbord L1.svg Ten znak oznacza górny limit wysokości, którego pojazd nie może przekroczyć, wjeżdżając do tunelu, przed którym jest on umieszczony. W tym przypadku zamiast maxheight:physical=4.2 stosuje się maxheight=4.2. Limit wysokości zawsze dotyczy niestandardowo wysokich pojazdów ≥ 4 m.

Zobacz też

  • maxheight=* – Znak B-16 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad...m.
  • barrier=height_restrictor + maxheight=* w celu oznaczenia ogranicznika wysokości zwykle umieszczanego przed wjazdem na parking, albo przed tunelem, wiaduktem na drodze głównej.
  • maxwidth=* – B-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku.
  • access=* Ograniczenia dostępu.

Przypisy