Pl:Key:maxheight:physical

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight:physical
(maksymalna_wysokość)
Brasil A-37.svg
Opis
Rzeczywista wysokość prześwitu pod przeszkodą. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu


maxheight:physical=* wyraża maksymalną wysokość prześwitu pod przeszkodą, której dotyczy znak. W Polsce oraz prawdopodobnie w krajach ościennych wysokość ta nie jest oznaczana na znakach drogowych.

Definicja

Tag oznacza maksymalną wysokość pomiędzy powierzchnią drogi a przeszkodą (wiadukt, akwedukt, zadaszenie). W Polsce wyrażamy na nim rzeczywistą wysokość przeszkody, która może być wyższa niż ta na znaku B-16 (wyrażona w maxheight=*).

Mapowanie

Wartość dodajemy do fragmentu drogi pod przeszkodą. Dla wysokości w metrach wpisujemy samą liczbę, do rozdzielenia części dziesiętnej używamy kropki. Tag powinien występować wspólnie z maxheight=*.

W niektórych państwach wysokość podajemy w stopach i calach. Nie ma konieczności przeliczania tych jednostek na metry.

Przykład

maxheight:physical=4.2 - maksymalna wysokość pojazdu, który może wjechać pod przeszkodę to 4.2 m;

maxheight:physical=6'7" - 6 stóp i 7 cali.

Inne kraje

W niektórych państwach maksymalna wysokość jest wyrażona na znakach drogowych:

kraj znak wyjaśnienie
Holandia Nederlands verkeersbord L1.svg Ten znak oznacza górny limit wysokości, którego pojazd nie może przekroczyć, wjeżdżając do tunelu, przed którym jest on umieszczony. W tym przypadku zamiast maxheight:physical=4.2 stosuje się maxheight=4.2. Limit wysokości zawsze dotyczy niestandardowo wysokich pojazdów ≥ 4 m.

Zobacz też

  • maxheight=* – Znak B-16 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad...m.
  • barrier=height_restrictor + maxheight=* w celu oznaczenia ogranicznika wysokości zwykle umieszczanego przed wjazdem na parking, albo przed tunelem, wiaduktem na drodze głównej.
  • maxwidth=* – B-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku.
  • access=* Ograniczenia dostępu.

Przypisy