Cs:Key:disabled

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg disabled
CCFLiconePMR.svg
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
použití na uzlu nespecifikovánopoužití na cestě nespecifikovánopoužití na ploše nespecifikovánopoužití na relaci nespecifikováno
Status: používáno

Značka disabled=* se používá například pro výjimky z parkovacích pravidel.

Viz také

access=*