Cs:Jízdní pruhy

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Lanes)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Jízdní pruhy
One example for Součást : Jízdní pruhy
Popis
K označování jednotlivých jízdních pruhů a jejich vlastností.
Značky

Popis

Podklíč :lanes lze použít k označování jednotlivých jízdních pruhů silnice.

Podobný hlavní klíč lanes=* obsahuje celkový počet jízdních pruhů.

Informace o jednotlivých jízdních pruzích mohou být vyjádřeny na cestě připojením přípony :lanes za klíč. Tato přípona se dá použít k jakémukoliv existujícímu páru <klíč>=<hodnota>. Hodnota takové značky pak obsahuje hodnoty pro každý jízdní pruh oddělené znakem | v pořadí zleva doprava podle pohledu s perspektivy jízdy v těchto pruzích. Pokud je hodnota u některého pruhu ponechána prázdná, pak je aplikována (možná předpokládaná/implicitní) hodnota hlavního klíče bez přípony :lanes (takzvaná výchozí hodnota).

V celkem běžném případě dvou směrů jízdy se přidává na konec klíče přípona buď :forward - vpřed nebo :backward - vzad; např. <key>:lanes:forward popisuje vlastnosti jízdních pruhů ve stejném směru jako vede cesta v OSM, zatímco <key>:lanes:backward popisuje vlastnosti jízdních pruhů v opačném směru ke cestě v OSM.

Prosím uvědomte si, že toto rozšíření pokrývá všechny druhy jízdních pruhů pro všechny druhy vozidel a není omezeno jen na motorová vozidla.

Příklady

V principu libovolná značka, která popisuje vlastnosti silnice, může být rozšířena o příponu :lanes, tam kde její hodnota závisí na jízdním pruhu. Následující seznam uvádí přehled potenciálně užitečných kombinací a krátký popis, kdy se mohou hodit:

Vlastnost silnice Specifický klíč Popis
access=* hgv:lanes, psv:lanes... Hodí se pokud je omezen vjezd do jízdních pruhů: například pruh může být vyhrazen pro autobusy (psv:lanes) nebo zakázán pro nákladní auta (hgv:lanes).
maxspeed=* maxspeed:lanes Může být použito u silnic, kde maximální povolená rychlost závisí na jízdním pruhu. Viz příklad níže..
turn=* turn:lanes Umožňuje popsat vyhrazené odbočovací pruhy nebo které pruhy se spojují ve směru jízdy. Viz podrobný příklad níže.
minspeed=* minspeed:lanes Vhodné pro silnice, kde některé pruhy vyžadují minimální rychlost, nebo tam kde jednotlivé jízdní pruhy mají rozdílnou minimální rychlost.
surface=* surface:lanes Povrchy silnice závislé na jízdním pruhu, například je-li ve vnějším pruhu dlažba.
destination=* destination:lanes Zatímco hlavní klíč popisuje název města, kam dálnice vede, klíč destination:lanes umožňuje značení měst uvedených na cedulích pro jednotlivé pruhy. Pro příklady viz destination=*.
width=*, maxwidth=* maxwidth:lanes, width:lanes Tam, kde je to potřeba, lze značit šířku jízdních pruhů. Jak je obvyklé maxwidth:lanes popisuje zákonem dané omezení a width:lanes skutečnou šířku pruhu.
hov=* hov:lanes Je-li jeden nebo více pruhů silnice rezervovaný pro vozidla s větším počtem pasažérů (typicky 2 a více cestujících, i když se to liší podle země). Hlavně užitečné, pokud vjetí/výjezd je povolen na libovolném místě podél silnice; pokud je vjetí/výjezd povolen pouze na určitých místech, pak se upřednostňuje zmapování pruhu/pruhů jako separátní cesty v OSM.

Různá maximální rychlost v pruhu (s/bez výchozích hodnot)

Jednoduchý příklad maxspeed v závislosti na jízdním pruhu (jednosměrná ulice a předpokládaný obecný limit 100 km/h):

CH-Hinweissignal-Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen.svg
Bez použití výchozích hodnot:
lanes=3
oneway=yes
maxspeed:lanes=100|100|80

S použitím výchozích hodnot:
lanes=3
oneway=yes
maxspeed=100
maxspeed:lanes=||80

Při zvážení zpětné kompatibility může být upřednostňováno značení pomocí výchozích hodnot.

Dva směry jízdy

V obvyklém případě dvou směrů jízdy se přidává přípona buď :forward - vpřed nebo :backward - vzad na konec klíče.

 lanes=6
 lanes:forward=3
 hgv:lanes:forward=no|yes|yes
 hgv:lanes:backward=no|yes|yes

Toto je silnice se třemi jízdními pruhy v každém směru a v obou směrech je zákaz jízdy nákladních vozidel v levém pruhu.

Na pruhy se díváme z jejich směru jízdy; tedy hgv:lanes:forward popisuje jízdní pruhy ve stejném směru jako je cesta v OSM. První hodnota jízdního pruhu pak znamená nejlevější pruh v tomto směru. Zatímco hgv:lanes:backward popisuje jízdní pruhy ve směru opačném k cestě v OSM.

Minimální rychlost

Silnice s vyžadovanou minimální rychlostí, které se vztahuje jen k jednomu pruhu, může být označena jako:

Zeichen 526-31.svg
lanes=3
lanes:forward=2
minspeed:lanes:forward=50|

Povšimněte si, prosím, koncového znaku | v hodnotě minspeed:lanes:forward: Protože nejpravější pruh nemá žádnou minimální rychlost, žádná hodnota by měla být uvedena za oddělovačem jízdních pruhů.

Dálnice

Následující příklad demonstruje značení dálnice. Lanes Example 2.png

 1.  lanes=3
   destination:lanes=A|A;B|B   *
  
 2.  lanes=3
   turn:lanes=slight_left|slight_left;slight_right|slight_right   *
  
 3.  lanes=3
   turn:lanes=slight_left|slight_left;slight_right|slight_right   *
   destination:lanes=A|A;B|B   *
  
 4.  lanes=4
   turn:lanes=slight_left|slight_left|slight_right|slight_right
   destination:lanes=A|A|B|B
  
 5.  lanes=4   **
  
 6. Horní část
   lanes=2
  
  Dolní část
   lanes=2
   turn:lanes=none|merge_to_left
  
 7. Horní část
   lanes=3
  
  Dolní část
   lanes=1
  

* Tyto značky ukazují jak přidat více než jednu hodnotu jednomu jízdnímu pruhu oddělením těchto hodnot středníkem (;).
** Mezi horními a spodními dvěma pruhy není žádná fyzická překážka, jen dvojitá plní čára. I když editační standard(en) doporučuje oddělit cesty pouze, když je přítomno fyzické oddělení, v mnoha regionech jsou již cesty rozděleny v případech jako je dvojitá plná čára. V takových případech by pak obě výsledné cesty měly být označeny jako lanes=2.

Křížení s jízdním pruhem vyhrazeným pro cyklisty

Následující příklad demonstruje značení pruhů s rozdílných druhem dopravy. Kreuzung mit Radspur.jpg

 lanes=3
 turn:lanes=left|through|through|right
 vehicle:lanes=yes|yes|no|yes
 bicycle:lanes=yes|no|designated|yes

Všimněte si hodnoty klíče lanes=*. Vysvětlení najdete v návrhu pro rozšíření :lanes(en).

Podpora v editorech

JOSM

Styl Lane and Road Attributes(en) zobrazuje, mimo jiné, celou škálu různých značek závislých na jízdních pruzích přímo během editace a také detekuje některé obvyklé chyby ve značení jako třeba nekonzistentní počet hodnot pro jízdní pruhy. Obrázek níže ukazuje silnici označenou klíči turn:lanes=*, width:lanes=* a placement=*.

JOSM Style Road Attributes Example 1.jpeg

Viz také