Cs:Key:motorcar

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorcar
Sinnbild PKW.svg
Popis
Omezení vjezdu pro automobily Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Zákonem dané omezení vjezdu pro  automobily. V České republice zpravidla reprezentované dopravní značkou B 3b Zákaz vjezdu osobních automobilů.

Hodnoty najdete na stránce access=*.