Cs:Tag:highway=footway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = footway
Path-footdesignated.jpg
Popis
Stezka pro chodce, chodník Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka highway=footway se používá pro mapování stezek pro chodce a chodníků, které jsou používány pouze nebo hlavně chodci.

Pokud mapujete stezky pro chodce ve Velké Británii (hlavně Anglii a Walesu), pak si přečtěte UK public rights of way.

  • Pro širší pěší zóny, typicky obklopené obchody nebo komerčními budovami použijte značku highway=pedestrian.
  • Pro stezky a pěšiny, které jsou více využívány nemotorizovanou dopravou může být vhodnější značka highway=path.
  • Pro cyklostezky, které jsou určeny jen pro cyklisty, zvažte spíše značku highway=cycleway.
  • Tam, kde je cesta určena pro pěší, ale je povolena i jízda cyklistů, můžete použít highway=footway a bicycle=yes.
  • Prašné cesty sloužící hlavně k zemědělským nebo lesnickým účelům by měly být značeny highway=track.
  • Pro značení  chodníků, které jsou na jedné nebo obou stranách silnice, buď přidejte značky sidewalk=left;right;both nebo sidewalk=separate na cestu, kterou je zakreslena silnice, nebo zakreslete novou cestu, která poběží paralelně se silnicí a popište ji značkou highway=footway – viz níže pro více informací.

Jak mapovat

Pro zakreslení stezky pro pěší potřebujete pouze jednoduchou cestu. Přidejte na ni značku highway=footway a můžete ji i pojmenovat značkou name=*.

Přidejte vhodná omezení vstupu/vjezdu access=*. Viz výchozí omezení vjezdu/vstupu.

Pokud se jedná o chodník podél silnice, pak přidejte značku footway=sidewalk.

Cesta footway=* nebo highway=footway musí navazovat na nějakou jinou cestu, proč, to se dozvíte v kroku 5 návodu pro začátečníky, nebo v editačních standardech a konvencích OSM.

Ilustrace Příklad mapování Odkazované značky Poznámka
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
JOSM hgw barr foot cross.png
Písmeno S na obrázku.

+highway=footway (definuje cestu).
+foot=designated (vyhrazená pro pěší)
+surface=* (popisuje povrch).
+name=* (volitelně, má-li jméno).
+wheelchair=no (pokud je nesjízdná pro invalidní vozíky, dejte "no").
+access=permissive (v místech, kde prochází soukromými pozemky, kde průchod je povolen. Doporučeno ověřit, aby se předešlo sporům.).

Pokud stezka nevede podél highway=*, ale vede v nějaké ploše, třeba v parku, pak můžete použít značku highway=pedestrian.
Fence on the sidewalk.JPG
JOSM hgw barr foot cross.png
Chodník je na obrázku značen písmenem S.

+highway=footway (definuje cestu).
+footway=sidewalk (popisuje ji jako chodník).
+foot=yes
+surface=* (popisuje povrch).
+name=* (volitelně, má-li jméno).
+wheelchair=no (pokud je nesjízdná pro invalidní vozíky, dejte "no").
+access=permissive (v místech, kde prochází soukromými pozemky, kde průchod je povolen. Doporučeno ověřit, aby se předešlo sporům.).
+cycleway=* (pokud po stejné cestě vede cyklostezka).

Písmeno B na obrázku


Pokud je mezi silnicí a chodníkem bariéra, kterou tvoří cesta samotná, přidejte značku barrier=*. Pokud mezi silnicí a chodníkem je tráva, pak viz značka landuse=*.

Ephrata - MainSt at LincolnAve.jpg
JOSM hgw foot cross.png
Písmena S – C – C1 – C2 na obrázku.

+highway=footway (definuje cestu).
+footway=sidewalk (popisuje ji jako chodník).
+foot=yes
+surface=* (popisuje povrch).
+name=* (volitelně, má-li jméno).
+wheelchair=no (pokud je nesjízdná pro invalidní vozíky, dejte "no").
+access=permissive (v místech, kde prochází soukromými pozemky, kde průchod je povolen. Doporučeno ověřit, aby se předešlo sporům.).
+cycleway=* (pokud po stejné cestě vede cyklostezka).
+highway=footway (C – přechod).
+highway=crossing (C1 – přidejte na uzel, kde se kříží ulice a přechod pro chodce).
+kerb=* - obrubník (C2 – přidejte na uzel, kde začíná/končí přechod ).
+crossing=* (C – sděluje další informace o přechodu, například, zda je řízen semaforem).
+crossing_ref=* (C – definuje typ přechodu, např. zebra).

Viz také