Cs:Beginners Guide 1.3.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Obecná doporučení pro mapování silnic a jiných cest

 1. Obrázek 1
  Délka jednotlivých segmentů cesty se může velmi lišit. Pokud je silnice rovná, stačí pro celou její délku jedna úsečka tvořená dvěma body. Pokud je na ní hodně zatáček, pak je pro její zakreslení potřeba hodně úseček i bodů. Na obrázku 1 vidíte příklad silnice, u které pro zakreslení celého středního úseku stačí jen jedna úsečka.
 2. Obrázek 3
  Pokud máte k dispozici více záznamů z GPS o projetí této silnice, pak byste měli cestu proložit do jejich středu, jak je vidět na obrázku 3 - část 1. Měli byste ovšem ještě vzít v úvahu, že:
  1. pokud jedna z tras byla zaznamenána z průjezdu na kole nebo pěšky a jiné z auta, pak je pravděpodobné, že údaje získané uživatelem, který se pohyboval pomaleji, jsou přesnější a měli byste vycházet spíše z nich.
  2. údaje, které byly zaznamenány přijímačem GPS krátce po jeho zapnutí, mají nižší přesnost.
 3. Data z GPS nikdy přímo netvoří ideální zakreslení silnice. Pokud jsou jednotlivé body rozházeny po okolí, proložte cestu jejich středem. Na obrázku 3 - část 2 je příklad, jak by to nemělo být. Správný způsob je vidět na obrázku 3 - část 3. Samozřejmě je dobré si pamatovat, jak cesta vypadala, když jste jí projížděli a zakreslit ji podle toho. Pokud si nejste jisti, pak je nejvhodnějším řešením cestu projet ještě několikrát a vytvořit další záznamy, které pak zprůměrujete.
 4. Obrázek 4
  Při tvorbě silnic s více jízdními pruhy se snažte udržet části cesty i body paralelně vedle sebe se stejným rozestupem, jak je ukázáno na obrázku 4 - část 1. Pokud se jeden z jízdních pruhů odklání ze společné cesty, pak není nutné na druhé rovné části dodržovat toto pravidlo a přidávat na ní další body (zbytečně by se do OSM zanášela nepotřebná data). Správné zakreslení vidíte na obrázku 4 - část 2.
 5. Obrázek 5
  Když k sobě připojujete dvě silnice, pak se spolu spojují ve sdíleném bodě, jako na obrázku 5 - část 1. Častou chybou začátečníků je, že překříží dvě cesty a mají za to, že je tím i propojili (obrázek 5 - část 2). Nebo umístí body velmi blízko sebe, ale nespojí je v jeden, takže jsou cesty stále oddělené (obrázek 5 - část 3). Oba tyto způsoby jsou špatně. Chcete-li cesty propojit, pak stiskněte klávesovou zkratku "A", klikněte na koncový bod cesty, kterou chcete připojit. Pod ukazovátkem myši se vám zobrazí nový úsek cesty. Ten přetáhněte nad cestu nebo bod, ke kterému se chcete připojit a klikněte. Vytvoří se nový bod, který je označení o něco větším čtverečkem, než jsou normální body. Chcete-li si ověřit, že jste to udělali správně, posuňte bod, ve kterém se cesty setkávají, myší a obě cesty by se měly pohnout. Potom pomocí funkce "Zpět", nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Z vraťte posunutí zpět.

 • Otázka: Nevidím v JOSM šipky, vidím jen čáry které spojují body, co s tím?
 • Odpověď: V JOSM zvolte z menu Upravit/Nastavení záložku Nastavení zobrazení a zaškrtněte volbu Kreslit šipky ve směru jízdy.

 • Otázka: Na jedné z úseček vidím šipky na obou stranách, je to v pořádku?
 • Odpověď: Když jsou šipky na obou koncích, pak se buď dvě cesty překrývají a sdílejí stejné body. Nebo se cesta obrací a vede sama po sobě zpátky, k tomu mohlo dojít, pokud jste vložili nový body do cesty a omylem jste při tom měli cestu stále vybranou.

Předchozí | Další