Cs:Beginners Guide 1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Uložení tras z GPS na server OSM

Pokud jste se rozhodli použít jako zdroje pro editaci OSM záznamy prošlých tras z vašeho přijímače GPS, pak je velmi vhodné, abyste tyto záznamy uložili i na server OpenStreetMap. I když tyto záznamy v syrové podobě nejsou přímo v mapě použity, jejich uložení na server dovolí ostatním uživatelům, aby si je stáhli a mohli je porovnat s vlastními záznamy. Pokud je k dispozici více záznamů o průjezdu stejnou cestou, mohou být zprůměrovány a tak se při zakreslování cesty dosáhne vyšší přesnosti.

Pokud při editaci mapy používáte nějaké jiné zdroje než záznamy z přijímače GPS, pak tyto kroky přeskočte.

Pro uložení záznamů prošlých tras na server OSM a pak jejich stažení pro editaci v JOSM je potřeba provést tyto kroky:

  1. Uložit záznamy prošlých tras z GPS do formátu GPX
  2. Nahrát soubory GPX na server OSM
  3. Stáhnout data ze serveru OSM do JOSM

Existují samozřejmě i jiné editory OSM než je JOSM. Jejich seznam je uveden na stránce Editory a srovnání jejich schopností na stránce Comparison of editors(en).


  • Otázka: Co je zač ten JOSM, o kterém se tu pořád mluví a kde ho získám?

Předchozí | Další