Sq:Beginners Guide 1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ngarkimi i të dhënave të GPS-it

Nëse keni vendosur të përdorni regjistrimet e GPS si burim tuaj për të shtuar në OpenStreetMap, ajo është gjithashtu shumë e dobishme në qoftë se ju do të ngarkoni gjurmët e para tuaja me GPS në OpenStreetMap, edhe pse gjurmët e para nuk janë përdorur drejtpërdrejt nga OSM. Megjithatë, për ndarjen e këtyre me të gjithë njerëzit që i lejon për të gjykuar me cilësinë e të dhënave GPS apo mesatare disa regjistrimeve për të përmirësuar saktësinë e mënyrave ekzistuese, dhe kështu inkurajohen fuqimisht, por nuk është e nevojshme.

Hapat e mëposhtëm duhet të merren që të ngarkohen të dhënavat në OSM, dhe për ta shkarkuar ato në JOSM për përpunim.

  1. Ruani të dhënat në GPX
  2. Ngarkoni në OSM
  3. Shkarkoni të dhënat në JOSM

Janë edhe editor të tjerë të OSM si, shih krahasimin e editorëve ose Editing page për zgjedhjet në dispozicion.


  • Pyetje: Qka është JOSM që ju të flisni, dhe se si mund ta gjej atë?
  • Përgjigje: JOSM është një editor për OSM. Ueb-faqen zyrtare të këtij editori e gjeni këtu, ju mund te shkarkoni versionin e testuar ose atë te fundit. Informacione të mëtejshëm mund të gjeni tek faqja kryesore e JOSM.