Sq:Beginners Guide 1.3.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Potlatch, Editori Online

Potlatch është Flash editor për OSM të dhënat.Është i rekomanduar për fillestar. Për ta përdor atë, shkoni në www.openstreetmap.org dhe klikoni 'edit' së bashku lartë. (Kjo punon vetëm nëse ju keni të regjistruar emrin përdorues në openstreetmap.org .)

Ka disa vende për të marrë ndihmë në lidhje me përdorimin e Potlatch:

Vini re se ju jeni duke edituar të dhëna online,ju lutem kini kujdes.

Disa tips

 • E rëndësishmeNëse pikëçuditësja (!) paraqitet në fund nga ana majtë, klikoni mbi të dhe zgjidh provo përsëri"Try again" për të ruajtur ndryshimet tuaja. Përndryshe, ju do ti humbni ato!
 • Është e rëndësishme për të lejuar që të dhënat të ngarkohen, para se të supozohet se nuk janë atje. Një gabim relativisht i përbashkët është që të kopjohen të dhënat duke u ngarkuar, para se të jetë e qartë se çfarë tashmë është shtuar.
 • Duhet të kontrolloni nëse diçka është, ku është për një arsye para se të zhvendoset atë në një vend në dukje më të mirë.
 • Në fund të majtë të faqes ku editoni, butoni në qendra në fund ju lejon të shikoni të dhënat e GPS. Shortcut 'G'.
 • Shift-click kudo në një rrugë për të shtuar një nyje.
 • Kliko në një rrugë, pastaj klikoni në ndonjë nyje në rrugë për të zgjedhur atë nyje. Ju tani mund të lëvizin atë thjesht duke zvarritur atë.
 • Shift-click në nyje për të filluar një rrugë të re. Kjo është e dobishme për t'u bashkuar me rrugët.
 • Për të fshirë një nyje, zgjidhni rrugën, atëherë zgjidhni një nyje si më lart, atëherë shtypni DELETE.
 • Pë ti kopjuar atributet nga një rrugë e parë e zgjedhur, shtyp 'R'. Kjo është e mirë për të shtuar limitet e shpejtësisë në një rrugë që dikush tjetër e ka shtuar më parë, e.g. "maxspeed=60".
 • Për të zgjatur një rrugë, zgjedheni atë rrugë, kliko nyjen në fund nga e cila ju do të donit të zgjasni, atëherë klikoni për çdo nyje që të shkojë përpara me rrugën e re. Për të përfunduar një rrugë, shtypi ENTER. Atributet e përsëritura nga rruga e parë, e përzgjedhur si më lart.
 • Zgjidh një nyje për të zvarrit atë. Ruaj ndryshimet e përshkruara si më lart.
 • Shtypni 'C' për të shtuar një koment për seancën tuaj të editimit. Kjo mund të tregoj të tjerët që shohin një pamje të historisë në hartën kryesore atë që ju keni ndryshuar.
 • Ndryshoni caps lock on/off do të ju lejojnë të shihni gjurmët GPS më qartë.