Sq:Beginners Guide 1.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Yahoo! Imagery, Landsat and NPE maps

  • Yahoo! kanë paisur OSM me fotografi ajrore të një game të mëdha të zonave urbane në mbarë botën. Gjurmimi i fotografisë është i lejuar për qëllimin e gjenerimit të hartave, por të dhënat e Yahoo-së (p.sh. emrat e rrugëve) nuk duhet të importohen në OSM.
  • Landsat Imazhet satelitore me zoom të ulët nga NASA. Ata janë falas dhe të lira.
  • NPE maps Ordnance Survey's New Popular Edition 'enti britanik i hartave' harta të vjetra të Mbretërisë së Bashkuar, të cilat tani janë të lirë të kopjojnë, pasi ato janë më shumë se 50 vjeç.

Shih edhe Yahoo!_Aerial_Imagery, faqja kryesore për këtë temë.


  • Q: Si mund të shkoj për të parë këto imazhe?
  • A: Duke supozuar se janë të hartës në një zonë ku ka imazhet Yahoo, ju mund të shihni se në Potlatch, editorin online. Nëse jeni duke përdorur JOSM, ka një JOSM plugin për të ju lejuar të shihni të gjitha hartat e ndryshme: WMSPlugin.