Cs:Beginners Guide 1.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Obkreslování leteckých snímků

Uživatelé OSM mají povoleno, aby mohli vytvářet mapu obkreslováním leteckých snímků z několika různých zdrojů. Nejčastěji používané snímky pocházejí z Bing(en), ale v některých částech světa jsou k dispozici i snímky z jiných zdrojů. Ve svém editoru si můžete zvolit, jaké snímky budou zobrazovány v menu 'Podklad' nebo 'Pozadí'.

Mějte na paměti, že v některých případech jsou letecké snímky posunuty oproti skutečné poloze. Platí to speciálně pro Bing, jehož posun je v některých místech i více než 30 metrů. Měli byste proto vždy zkontrolovat, zda v oblasti, kterou se chystáte upravovat, sedí letecký snímek na prvky mapy (třeba silnice), které už byly zakresleny dříve nebo na vaše prošlé trasy stažené z přijímače GPS nebo nejlépe na katastrální mapu. Pokud zjistíte, že letecké snímky skutečně nesedí, je potřeba je nejdříve v editoru správně posunout.

Samozřejmě je také třeba si uvědomit, že od doby, kdy letecké snímky vznikly, se mohly věci ve skutečnosti změnit. Naší snahou je mapovat věci, tak jak jsou a nikoliv jak byly v minulosti.

Snímky Bing(en) jsou povolené jako výchozí v editoru iD(en) a lze je snadno povolit i v JOSM.

Zdroje dat specifické pro Českou Republiku jsou popsány podrobně na stránce WikiProjekt Česko/freemap.


  • Otázka: Jak mohu získat tyto obrazové podklady?
  • Odpověď: Za předpokladu, že mapujete oblast, kde jsou letecké snímky dostupné, pak je můžete zobrazit ve vašem editoru jako podklad. V online editoru iD(en) se zobrazují letecké snímky Bing (ikona Nastavení pozadí, volba Bing aerial imagery). V online editoru Potlatch 2(en) se také zobrazují letecké snímky Bing (menu Podklad, volba Bing aerial imagery). V editoru JOSM je možné zobrazit nejen snímky z Bing, ale i od jiných poskytovatelů (v menu Mapové podklady->Imagery Preferences), zejména ortofotomapu UHUL (Czech UHUL:ORTOFOTO) a katastrální mapu (Czech CUZK:KM).Předchozí | Další