Cs:Beginners Guide 1.1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Přijímač GPS

Nejběžnější způsob sběru dat je pomocí přijímače GPS. Při sběru dat GPS přijímačem je potřeba zaznamenávat i další údaje, jako jsou názvy ulic, místa poskytující služby, abyste do mapy mohli přidat další detaily. Můžete je zaznamenat třeba pomocí:

  • fotoaparátu
  • diktafonu
  • papíru a tužky.


  • Více informací o užitečných zařízeních pro mapování je v angličtině na stránce Hardware Guide.
  • Informace o tom, jak správně nastavit váš GPS přijímač, aby zaznamenával prošlé stopy (Tracks) je v angličtině na stránce Recording GPS tracks. Pokud je váš GPS přijímač vybaven funkcí 'Uzamknout na silnici (Lock on road)' nebo 'Zachytávat k silnici (Snap to road)', pak tuto funkci vypněte, pokud to neuděláte budete vlastně vytvářet přímou kopii mapy obsažené v přijímači GPS, což téměř jistě porušuje licenční podmínky
  • Chcete-li si nějaký přijímač GPS pořídit, pak se můžete podívat na recenze přístrojů v angličtině.
  • Pro zpracování prošlých tras je k dispozici mnoho programů zdarma.
  • Dále je v angličtině k dipozici návod k řešení problémů s GPS.

Pokud budete používat editor JOSM, pak do něj můžete načíst fotografie, které jste na své cestě udělali. Editor je zobrazí u vaší prošlé trasy zaznamenané přijímačem GPS podle jejich data a času. Samozřejmě za předpokladu, že váš fotoaparát je schopen zaznamenat čas, kdy byla fotografie pořízena na sekundu přesně a že v něm máte správně nastaven přesný čas. Více informací v angličtině je na stránce Photo_mapping.


Předchozí | Další