Cs:Beginners Guide 1.2.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak uložit trasu do GPX

Tohle je jen stručný návod, podrobnější popis je na anglické stránce Making GPX Tracks.

Pokud jste již prošli nebo projeli nějakou cestu s vaším přijímačem GPS, potřebujete prošlou trasu uložit do souboru ve formátu GPX. Jak na to se dozvíte v manuálu k vašemu přístroji nebo softwaru. Pokud umí prošlou trasu uložit ve formátu GPX, pak to udělejte. Pokud to neumí, pak ji uložte v jiném formátu a použijte nějaký software, který ji do požadovaného GPX formátu převede. O převodech tras z GPS mezi různými formáty máme celou stránku v angličtině Converting GPS track data between formats. Nicméně je velmi pravděpodobné, že vám bude stačit použít program GPSBabel(en). Pokud data konvertujete do GPX formátu přesvědčte se, že obsahují souřadnice ve formátu WGS-84 datum.

Jak převést prošlé trasy pomocí GPSBabel do GPX

GPSBabel(en) je program, který můžete používat zdarma a podporuje mnoho operačních systémů (Microsoft Windows, Linux, MacOS X, ...). Umí načítat data přímo z přijímače GPS nebo ze souboru. Také je dostupný pro přímé konverze online.

MS Windows

 1. Stáhněte si GPSBabel pro Windows.
 2. Spusťte instalátor a program nainstalujete.
 3. Spusťte GPSBabelgui.exe.
 4. V poli Input vyberte typ a najděte váš soubor s prošlou trasou.
 5. V poli Output vyberte GPX XML a název cílového souboru.
 6. Stiskněte Použít (nebo let's go).

MacOS X

Instalace

 1. Stáhněte si GPSBabel pro MacOS X.
 2. Připojte .dmg soubor (poklikáním na něj)
 3. Zobrazí se vám nové okno se dvěma soubory ("gpsbabel" a "GPSBabel+.app"). Vytvořte někde ve svém uživatelském adresáři novou složku a tyto dva soubory do ní přetáhněte.
 4. Odpojte .dmg soubor (jeho vysunutím). Soubor .dmg pak můžete smazat.

Převod trasy v aplikaci

 1. Jděte do vámi právě vytvořené složky a spusťte GPSBabel+.app
 2. Postupujte dále stejně jako ve Windows počínaje bodem 4.

Převod trasy v Mac OS X Terminal

Tento postup dobře funguje s některými GPS přijímači, které nejsou obsaženy v uživatelském rozhraní aplikace (např. NaviGPS).

 1. Spusťte Terminal.app z vaší složky Applications/Utilities
 2. Napište následující příkaz, ve kterém změňte parametry napsané kurzívou, aby odpovídali vaší konfiguraci:

  /cesta k gpsbabel/gpsbabel -t -i [vstupní formát] -f [název vstupního souboru] -o gpx -F [název výstupního souboru]
  Zde je příklad: /Applications/gpsbabel -t -i navilink -f XXX.BIN -o gpx -F xxx.gpx

Linux

 1. nainstalujte si gpsbabel (V Ubuntu apt-get install gpsbabel), nebo si stáhněte binárku z www.gpsbabel.org/download.html
 2. spusťte gpsbabel v příkazové řádce v této formě: gpsbabel -i [vstupní soubor] -f [formát] -o gpx -F [výsledný soubor]. Nejčastější formáty jsou např. kml (google earth), nmea (primy vystup z gps chipu), ozi (OziExplorer). Co gpsbabel umí zjistíte zadáním gpsbabel -help.

Koukněte se na dokumentaci na stránkách GPSBabel pro informace, ze kterých formátů je možno konvertovat.


Předchozí | Další